FiSSc: Gourmetseglats – INHIBERAD

Seglatsen är inhiberad

Gourmetseglatsen är en seglats för dig som redan har en viss seglingskunskap, som vill få en chans att komma ut en sväng på havet med s/y Navigator några dagar och få en glimt av hav och vind och vågor. Eftersom du redan kan kommandona ombord, kan navigera mellan kobbarna och vet vilket skot du ska dra i då det ska göras slag så hinner du också fokusera på att laga god seglatsmat tillsammans med resten av besättningen; testa på olika recept och fundera på hur man kan piffa upp seglatsmaten.


Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter och ledare som redan har en viss seglingsvana. (Seglatsen är inte krävande, men huvudfokus kommer inte att vara på seglingsutbildning).

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator från och till Helsingfors.

Hur tar vi oss dit: Till och från Helsingfors kommer du enkelt med bussar eller tåg till hela landet.  

Hur sover vi? Vi sover ombord på båten; antingen i hamn eller i skift medan vi seglar, lite beroende på besättningens och skepparnas önskemål.

Deltagaravgift: 88 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. (Minderåriga deltagare anmäls av sin vårdnadshavare eller av en ledare i kåren som kan anmäla kårmedlemmar.) Observera att anmälningen inte ännu garanterar dig en plats på seglatsen; besättningarna pusslas ihop efter sista anmälningsdag. Du får inom april besked om huruvida du ryms med på seglatsen.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Purjehdus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa