FiSSc: Chefsutbildningar (kårchefs-, uppdragschefs- och programchefsutbildning) 25.1-26.1.2020

Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Utbildningarna går parallellt.

Kårchefsutbildningen lär du dig att leda en registrerad förening. Vidare ger utbildningen bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att leda vuxna. 

Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vuxna frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouternas utbildningssystem och med hur du leder vuxna.

Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a.  till innehållet i scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens verksamhet.

Målgrupp: Kårchefer, uppdragschefer och programchefer samt roverscouter och ledare som fungerar i liknande uppdrag (t.ex. vicekårchef, utbildningsansvarig, åldersgruppsansvarig etc.) eller är intresserade att fungera i ett sådant uppdrag.

Förhandskrav: Scoutledarfullmakt

Kursen arrangeras i samråd med SFV.