Tekijöitä SM-talvikisoihin/ Kairan kulkija 2023

Kairan kulkija etsii tekijöitä - lähtisikkö sie mukaan tekemään talven ykkösjuttua? Katso alta avoinna olevat pestit ja ole yhteydessä tehtävän kohdalla mainittuun pestaajaan! Kaikkiin pesteihin voi hakea yksin tai parin kanssa.

Yörastipäällikkö
Mistä on kyse:
 • Yörastin kaavoitus ja rakentaminen yhdessä huollon kanssa.
 • Yörastin tehtävien koordinointi (mistä saa materiaalit, mihin palautetaan, mikä tehdään missäkin järjestyksessä, mistä ja miten aamun lähtö...) yhdessä yörastin tehtävien suunnittelijoiden ja sarjapäälliköiden (sipu, ruha) kanssa.
 • Yörastin purku ja alueen siistiminen.
Pesti alkaa heti ja päättyy loppuraportoinnin jälkeen elokuussa 2023. Ole yhteydessä Päkään: paula.paivinen@partio.fi

Ensiapuvastaava
Mistä on kyse:
 • Tehtävänä huolehtia tapahtuman ensiapuvälineistöstä ja tarpeen tullen olla antamassa ensiapua (esim. nyrjähdykset, pienet palovammat tai haavat).
 • Vastaa pienen ensiaputiimin toiminnasta.
Pestissä toimiminen edellyttää, että vähintään EA1 on suoritettuna ja että ensiapuvastaava omaa ensiaputaidot. Ole yhteydessä Ilkkaan: ilkka.mattila@partio.fi

Turvallisuuspäällikkö
Mistä on kyse:
 • Huolehtii tapahtuman turvallisuudesta. Tähän kuuluu turvallisuus- sekä pelastautumissuunnitelman laatiminen.
 • Tapahtuman aikana liikenteenohjaus kisojen aloitus- sekä lopetus päivinä ja yleisestä turvallisuudesta ja rauhallisuudesta vastaaminen.
 • Pestin avuksi turvallisuuspäällikkö kerää itselleen pienen turva-tiimin.

Ole yhteydessä Ilkkaan: ilkka.mikkola@partio.fi

Majoitusvastaava
Mistä on kyse?
 • Organisoi majoitustarpeellisten järjestäjien ja kisailijoiden majoituksen.
 • On tietoinen siitä, paljonko alueella majoittuu ihmisiä.

Ole yhteydessä Ilkkaan: ilkka.mikkola@partio.fi

Tuloslaskija
Mistä on kyse?
 • Vastaa yhdessä toisten tuloslaskijoiden kanssa kisatehtävien tulosten ja muiden arviointiin vaikuttavien arvojen syöttämisestä tuloslaskentajärjestelmään sekä niiden tarkastamisesta järjestelmässä sekä arvostelulomakkeilla.
 • Ei vaadi ennakko-osaamista, sujuva tietokoneen näppäimistön ja selaimen käyttötaito riittää.
 • Perehdytämme pestiin yhteistoiminnallisesti käytännön kautta. Tämän myötä osaat vaikka olla tukana omankin alueesi kisajärjestelyissä tuloslaskennan suhteen!
Ole yhteydessä Kipeen: kimmo.vaariskoski@partio.fi

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ennen kaikkea toivomme sinun sitoutuvan pestiisi ja olevan innokas oppimaan uutta. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä tai partiotaitokilpailujen järjestämisestä katsotaan isoksi eduksi.
Täytä hakemus