J-SP Samoajaluotsi / Samoajajaoston jäsen

Samoajaryhmä etsii samoajaluotseja vastaamaan alueellisesta- ja/tai paikallisesta samoajatoiminnasta. Luotsin tehtävänä on pitää yhteyttä lähialueiden samoajiin, tukea lippukuntia samoajaohjelman järjestämisessä, mahdollisuuksien mukaan järjestää alueellisia samoajatapahtumia tai -tapaamisia sekä toimia osana samoajajaostoa. Samoajajaosto järjestää piirin samoajille 1-3 tapahtumaa vuodessa sekä koordinoi ROK-kurssien järjestämistä. Samoajaluotsina pestiä pääsee rakentamaan oman innostuksen ja mielenkiinnon mukaan haluamaansa suuntaan. Vaikka luotsin tehtävä edellyttää itsenäistä otetta toimintaan, on koko jaosto luotsin tukena ja apuna esimerkiksi käytännön järjestelyissä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti vaatii kuukausittaista ajankäyttöä sekä innostusta ja halua kehittää samoajatoimintaa. Myös nuorten kanssa toimimisen tulisi olla mielekästä, jotta pestissä on mukava toimia.

Lisätiedot

Lisätietoja voi kysyä rohkeasti samoajajaoston puheenjohtajalta Nooralta (noora.rautio@partio.fi). Luotsit pestataan kalenterivuodeksi kerrallaan, joten nyt on loistava mahdollisuus lähteä mukaan toimintaan kokeilemaan, löytyisikö tästä sinulle uusi ja kiva partiopesti!

Täytä hakemus