Leirimatkavastaava: Kansainvälisten yhteyksien valiokunta

Omaatko kiinnostusta projekteihin? Onko kansainvälinen partio intohimosi? Haluatko olla mahdollistamassa ja tukemassa suomalaisten lähtöä leirimatkoille? Leirimatkavastaavana olet avainasemassa SP:n virallisten leirimatkojen onnistumisen takaamisessa tukemalla leirimatkojen johtajia ja staabeja läpi projektin.

Leirimatkavastaavana vastuullasi on SP:n leirimatkojen kohteiden kartoitus ja niiden esittely SP:n KVY-valiokunnalle, leirimatkanjohtajien rekrytointi yhdessä kansainvälisen valtuutetun kanssa ja leirimatkanjohtajien ja staabien tuki sekä ohjaus läpi projektin. Lisäksi pääset kehittämään SP:n leirimatkatoimintaa yhdessä muiden leirimatkavastaavien kanssa.

Pestin vaatima ajankäyttö koostuu KVY-valiokunnan kokouksista n. 6 krt/vuosi sekä leirimatkojen ohjauksesta n. 2-3 iltaa kuukaudessa (vaihtelee projektien vaiheista riippuen) sekä leirimatkatiimin kokouksista (n. 1kpl/kk) ja itsenäisestä työskentelystä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

• Kykyä ohjata, kannustaa, innostaa ja motivoida
• Kykyä tarjota tukea ja löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa
• Palautteenantotaitoja
• Kiinnostusta kansainvälistä partiota kohtaan
• Projektinhallintataitoja
• Kykyä kommunikoida tarvittaessa englanniksi/muilla kielillä

Lisätiedot

Pesti on erittäin mielenkiintoinen ja siinä pääset tutustumaan eri leirimatkoihin laajasti. Opit lisäksi johtamista, yhteistyötaitoja, muiden tukemista ja ohjaamista kohti tavoitteita sekä rekrytointitaitoja. Lisäksi pääset vahvistamaan projektinhallintataitoja sekä oppimaan laajasti partion kansainvälisestä toiminnasta kokonaisuutena. 

SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnan jäsenenä pääset myös vaikuttamaan laajasti SP:n KV-toimintaan. Valiokunnan jäsenenä sinun on mahdollista osallistua myös muihin kansainvälisiin tapahtumiin ja olla mukana kansainvälisessä päätöksenteossa.

Tukea pestiisi saat kansainvälisistä yhteyksistä vastaavalta hallituksen jäseneltä sekä KVY-valiokunnalta. 

Pesti sopii hyvin muiden elämän kiireiden ympärille. Aikaisempi kokemus kv-partiosta ja leirimatkoista on etu, mutta ei välttämättömyys.

Lisätietoja pestistä antaa KV-valtuutettu WOSM, Oona Hannula, oona.hannula@partio.fi

Täytä hakemus