J-SP Koulutusjaoston puheenjohtaja

Koulutusjaoston puheenjohtaja vastaa yhdessä jaoston jäsenien kanssa piirin koulutusjärjestelmän mukaisien koulutuksien järjestämisestä sekä niiden kehittämisestä. Puheenjohtaja kutsuu jaoston tarvittaviin kokouksiin, koordinoi toimintaa sekä viestittää jaoston toiminnasta vapaaehtoistuesta vastaavalle hallituksen jäsenelle. Tiivis yhteistyö Sp:n koulutusryhmän kanssa on osa pestiä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Suomen partiolaisen Koulutusohjaajakurssi käytynä. Halu kouluttaa, kehittää koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia, kehittää etäkursseja ja innokkuus aikuisien luottiksien johtamiseen. Eduksi katsotaan laaja kouluttaja kokemus.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen Jonna Karppanen (jonna.karppanen@partio.fi).

Täytä hakemus