Kårstödsgruppen, medlem med fokus på scoutledarträffar (1-2 pers)

Längd på uppdraget: 1 år

Kårstödsgruppen stöder FiSSc:s kårer och dess ledare på flera olika sätt. Gruppens fokuserar på vissa delområden inom kårstödet.

Scoutledarträffarna hör till förbundets viktigaste evenemang där kårernas ledare får träffa varandra, förtroendevalda och anställda. Träffarna utgör även ett forum där kårerna kan samarbeta med sina grannkårer. Träffarna ordnas 2 ggr/år på fyra olika orter i Svenskfinland (april och septermber) samt två gånger på Åland (januari och augusti). 1-2 personer i kårstödsgruppen arbetar med kårstödsgruppens bidrag till träffarna och hjälper med koordineringen.

Gruppmedlemmar med fokus på scoutledarträffar
 • bidrar till planeringen av scoutledarträffarna tillsammans med en kårstödskoordinator och koordinerar kårstödsgruppens medverkande i den.
 • planerar och genomför tillsammans med kårstödskoordinatorn kårstödets egna programpunkter på träffarna.
 • marknadsför och synliggör scoutledarträffarna så att fler deltagare nås och blir intresserade av att delta.
 • bidrar till utvecklingen av scoutledarträffarna på basis av feedback och förbundets strategiska riktlinjer.
Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Det är en fördel om du har deltagit i några scoutledarträffar och har tankar om hur de kunde utvecklas och vad som skulle göra dem ännu bättre. En god koordineringsförmåga, erfarenhet av evenemangsplanering och idérikedom är bra egenskaper i detta uppdrag.
 • Detta uppdrag är emellanåt lite mer intensivt och emellanåt lite lugnare, eftersom träffarna ordnas några gånger per år. Du förväntas delta i någon av träffarna på våren och hösten (eller flera om du vill).
 • De anställda och styrelsen gör upp en stomme för innehållet och representerar förbundet på dem, så hela ansvaret ligger inte på kårstödsgruppen.
 • Scoutledarträffarna tar upp sådant som är aktuellt i förbundet, men du behöver inte vara insatt i allt som händer och sker. Du förväntas dock följa med kommunikationskanaler (främst e-post och vissa Teams-kanaler), samt delta i kårstödsgruppens möten.
 • Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas dessutom delta i det vårseminarium som ordnas årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att träffa andra förtroendevalda.
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Vad ger vi dig?
 • Detta är ett lagom stort och konkret uppdrag för dig som vill ha ett förbundsuppdrag där du inte behöver vara superinsatt i FiSSc:s verksamhet, men där du via uppdraget får en bra koll på aktuella ärenden.
 • Du får träffa ledare och kårer från olika delar av förbundet och erbjuds en möjlighet att resa runt i hela Svenskfinland i trevligt sällskap för att förverkliga träffar som är både givande och inspirerande för deltagarna.
 • Du får utveckla din evenemangsplaneringsförmåga genom att tillsammans med koordinatorn och gruppen bl.a. ställa upp målsättningar, marknadsföra, utvärdera och utveckla.
 • Du får introduktion till och stöd för ditt uppdrag av gruppens ordförande, kansliet, styrelsen och de som tidigare har koordinerat scoutledarträffar i förbundet.
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.
Täytä hakemus