Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan puheenjohtaja

Valiokunnan puheenjohtajana johdat kansainvälisten yhteyksien valiokuntaa yhdessä kansainvälisten valtuutettujen kanssa, joista toinen johtaa toiminnanalaa hallituksen jäsenen roolissa. Toimit osana valiokunnan johtokolmikkoa erikseen tarkemmin sovittavan työnjaon mukaisesti, päätehtävänäsi keskittyä johtamaan ja tukemaan valiokuntalaisia heidän toteuttaessaan toimintasunnittelmaa ja partion strategiaa. Kansainväliset valtuutetut huolehtivat toiminnanalan johtamisesta osana hallitustyöskentelyä, eli järjestön tavoitteiden näkymisestä toiminnanalalla. Pestiisi kuuluu kuitenkin yhteistyö muiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa.

Pestin menestyksekäs täyttäminen vaatii valiokunnan kokousten valmistelun ja johtamisen n 10 kertaa vuodessa, sisältäen seminaarikokoukset. Kokousten välillä aikaa kuluu kokousten valmisteluun, ryhmien toiminnan suoraan tukemiseen ja seurantaan, sekä työvaliokunnan väliseen tiedonvaihtoon yhteensä noin 3-5 tuntia viikossa. Lisäksi valiokunnan puheenjohtajan odotetaan osallistuvan muutaman kerran vuodessa partion yhteisiin suuriin tapahtumiin kuten kevät- ja syyspäiville sekä Johtajatulille. Valiokunta järjestää myös satunnaisia viikonloppuna vuoden aikana.

Pääset oppimaan ihmisten johtamisesta ja motivoinnista, kokonaisuuksien hallinnasta ja vuorovaikutuksesta, sekä suunnitelmien ja projektien seurannasta ja tukemisesta. Pääset näkemään ja vaikuttamaan partion kansainvälisyyteen ja sen toteuttamiseen erittäin vaikuttavalta näköalapaikalta. Pääset tekemään yhdessä A-jäsenten kanssa toimintasuunnitelmaa, jonka lopputulokset koskettavat tuhansia vapaaehtoisia ympäri Suomen, sekä auttamaan valiokunnan jäseniä sen toteuttamisessa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan motivointia, rekrytointia, viestintää, vuorovaikutusta, kokousten johtamista, tavoitteiden asettamista sekä annettujen tavoitteiden että omien painopisteiden perusteella. Myös kansainvälinen vaikuttaminen, kansainvälisyyden roolin kehittäminen Suomen Partiolaisissa sekä yhteistyö ulkomaalaisten partiojärjestöjen kanssa ovat asioita, joita tässä roolissa pääsee merkittävissä määrin tekemään.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Valiokunnan johtaminen on ennen kaikkea ihmisten suunnitelmallista johtamista vaativa pesti. Tehtävänäsi on rekrytoida, motivoida ja johtaa valiokuntasi vapaaehtoisia toiminnanalasi tavoitteiden mukaisesti. Tärkeintä valiokunnan johtajan pestissä on kyky hallita suuria kokonaisuuksia, samoin kuin halu, asenne ja kyky tukea keskusjärjestön vapaaehtoisia menestymään omissa tehtävissään. Valiokunnan puheenjohtajalle tärkeitä taitoja ovat myös joustavuus, aktiivisuus, halu kehittyä, sekä viestintä- ja keskustelutaidot, sekä kyky yhdistää järjestön ja valiokunnan toiminnan tavoitteet toisiinsa.

Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana! Tässä pestissä voit merkittävästi vaikuttaa, miltä kansainvälinen partiotoiminta näyttää, kuinka sen piirissä vaikutetaan ja kuinka se saadaan tavoittamaan mahdollisimman moni partiolainen sudenpennusta aikuiseen!

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä tarjoaa:

Kansainvälinen valtuutettu WOSM, Oona Hannula: oona.hannula@partio.fi
Kansainvälinen valtuutettu WAGGGS, Meri Vikström: meri.vikstrom@partio.fi

Täytä hakemus