J-SP Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen

Viestinnän toiminnanala vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutumisesta piirin alueella sekä valtakunnalliseen yhteistyöhön osallistumisesta. Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti piirihallituksen työskentelyyn sekä viestii piirihallituksen toiminnasta. Toiminnanalalla toimivassa viestintäryhmässä hallituksen jäsen on jäsenenä.

Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen:
- Johtaa viestinnän suunnittelua ja on vastuussa toimintasuunnitelman toteutumisesta
- Johtaa viestinnän toiminnanalaa yhdessä viestintäryhmän puheenjohtajan kanssa
- Työskentelee tiiviissä yhteistyössä viestintäkoordinaattorin kanssa
- Osallistuu viestintäryhmän kokouksien valmisteluun sekä kokouksiin
- Osallistuu aktiivisesti piirihallituksen työskentelyyn sekä kokouksissa että niiden ulkopuolella
- Viestii piirihallituksen kokouksien päätöksistä jäsenistölle
- Osallistuu valtakunnalliseen viestintäyhteistyöhön Suomen Partiolaisten laajennetussa viestintä- ja markkinointivaliokunnassa
- Tuottaa tarvittaessa ja oman kiinnostuksensa mukaan sisältöä piirin viestintään

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen pestissä tarvitaan hyvää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoa. Osaaminen ja ymmärrys partioviestinnästä ja sen tavoitteista, sosiaalisesta mediasta sekä muusta viestinnän sisällöntuotannosta ovat erittäin suositeltavia. Pestissä tarvitsee myös sujuvaa kirjoitustaitoa (vähintään) suomen kielellä, sillä hallituksen jäsenen vastuulla on piirihallituksen toiminnasta viestiminen. Kiinnostus someen, kuvaamiseen, graafiseen suunnitteluun tai markkinointiin on ehdotonta plussaa. Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen vastuulla on toiminnansuunnittelu sekä viestinnän isoista linjauksista päättäminen ja niiden toteutumisen seuranta, joten pestissä vaaditaan kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.

Piirihallituksen jäsenenä toimii useissa eri ryhmissä: piirihallituksessa, viestintäryhmässä sekä laajennetussa viestintä- ja markkinointivaliokunnassa erilaisissa rooleissa. Varsinaista ryhmänjohtamista pestissä ei ole, sillä viestintäryhmää johtaa viestintäryhmän puheenjohtaja ja toiminnanalan muita ryhmiä (some ja kuvaus) niiden omat puheenjohtajat. Hyviä yhteistyötaitoja pestissä vaaditaan. Tiiviisti yhteistyötä tehdään myös

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä erilaisissa ryhmissä toimimisesta on eduksi.

Lisätiedot

Viestintä-ja markkinointiministeri Rosariina “Rossu” Suhonen, rosariina.suhonen@partio.fi
Puhelinnumerot saa tarvittaessa pyytämällä piiritoimistoilta

Asettumalla ehdolle viimeistään 20.10.2022 voidaan ehdokkaan näkyvyys piirin viestinnässä (nettisivuilla ja somessa) varmistaa. Myöhemmin ehdolle asettuneista pyritään saamaan jotain näkyvyyttä piirin kanavilla, mutta mitä lähempänä vaaleja asettuu ehdolle, sitä vähemmän näkyvyyttä voidaan taata.

Pestiin asetutaan ehdolle täyttämällä pestihakemus piirin nettisivuilla. Vastaathan pestihakemuksen perusteluihin seuraaviin kysymyksiin. Vastauksista kootaan ehdokasesittely piirin nettisivuille (esittely tulee ehdokkaalle luettavaksi ennen julkaisua).
1. Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.
2. Kerro oman partio-CV:si kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.
3. Miksi sinut tulisi valita hakemaasi pestiin?
4. Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?
5. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Varsinaisen valinnan hallituksen jäsenistä tekee piirin syyskokous 20.11.2022

Täytä hakemus