J-SP vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen

Vapaaehtoistuki vastaa koulutusjärjestelmän mukaisien koulutuksien järjestämisestä piirin alueella, tukee ja ohjaa turvallisuusasioissa sekä antaa vapaaehtoisille eväitä pestissä jaksamisessa ja kehittymisessä. Vapaaehtoistuen ministerin tehtävänä on osallistua aktiivisesti yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja johtaa vapaaehtoistuen toiminnanalaa, jossa on kaksi jaostoa: turvallisuusjaosto ja koulutusjaosto. Jaostoilla ja vapaaehtoistuen ryhmällä on oma puheenjohtaja, joiden toimintaa vapaaehtoistuen ministeri ohjaa.

Vapaaehtoistuen ministerin vastuulla on mm.:
- varmistaa laadukas toiminta vapaaehtoistuen jaostoissa ja huolehtia toiminnansuunnittelusta ja budjetoinnista sekä suunnitellun toiminnan laadukkaasta toteuttamisesta ja seurannasta yhdessä vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtajan ja jaostojen puheenjohtajien kanssa
-tarvittaessa pestata vapaehtoistuen ryhmän puheenjohtaja
-varmistaa partion koulutusjärjestelmän mukaisten koulutuksien toteutuminen piirin alueella yhdessä koulutusohjaajien kanssa
-ylläpitää yhteistyötä muiden piirin toiminnanalojen kanssa, sekä osallistua aktiivisesti palvelualueen sisäisen yhteistyön kehittämiseen
-toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä vapaaehtoistuen asioissa, ylläpitää yhteyttä SP:n koulutusryhmään ja turvallisuusverkostoon, sekä osallistua SP:n laajennetun vapaaehtoistuenvaliokunnan toimintaan

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja partiotoimihenkilöt.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vapaaehtoistuesta vastaava ministeri tarvitsee pestireppuunsa paljon iloista mieltä, rohkeutta tarttua toimeen sekä pilkettä silmäkulmaan.

Ajallisesti pesti vie parista tunnista muutamaan tuntia viikkoon. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuoteen ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin neljä keväällä, yksi kesäaikaan ja neljä syksyllä.

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita ja ministerin pestissä tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen vapaaehtoistuen parissa katsotaan eduksi. Tarvittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi pestijohtajan, valmentajan tai luotsin pestistä, kouluttamisesta tai jostain projektista.

Lisätiedot

Vapaaehtoistuen ministeri Jonna Karppanen, jonna.karppanen(at)partio.fi
Puhelinnumerot saa tarvittaessa pyytämällä piiritoimistoilta

Asettumalla ehdolle viimeistään 20.10.2022 voidaan ehdokkaan näkyvyys piirin viestinnässä (nettisivuilla ja somessa) varmistaa. Myöhemmin ehdolle asettuneista pyritään saamaan jotain näkyvyyttä piirin kanavilla, mutta mitä lähempänä vaaleja asettuu ehdolle, sitä vähemmän näkyvyyttä voidaan taata.

Pestiin asetutaan ehdolle täyttämällä pestihakemus piirin nettisivuilla. Vastaathan pestihakemuksen perusteluihin seuraaviin kysymyksiin. Vastauksista kootaan ehdokasesittely piirin nettisivuille (esittely tulee ehdokkaalle luettavaksi ennen julkaisua).
1. Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.
2. Kerro oman partio-CV:si kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.
3. Miksi sinut tulisi valita hakemaasi pestiin?
4. Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?
5. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Varsinaisen valinnan hallituksen jäsenistä tekee piirin syyskokous 20.11.2022

Täytä hakemus