J-SP vapaaehtoistuen toiminnanalan puheenjohtaja

Vapaaehtoistuen toiminnanala tarjoaa lippukuntien vapaaehtoisille tukea pestissä jaksamiseen ja itsensä kehittämiseen, järjestää koulutuksia ja auttaa lippukuntia huomioimaan toiminnassaan turvallisuusasiat. Toiminnanalaan kuuluvat turvallisuus- ja koulutusjaosto sekä mentorointivastaava, osaamisvastaava, aikuispartiovastaava sekä koulutusohjaajat.

Vapaaehtoistuen toiminnanalan puheenjohtajana teet tiivistä yhteistyötä vapaaehtoistuesta vastaavan piirihallituksen jäsenen kanssa, jolta saat myös apua ja tukea pestiisi.

Lisäksi suunnittelet ja kehität toimintaa yhdessä jaostojen puheenjohtajien sekä mentorointi-, osaamis- ja aikuispartiovastaavan kanssa, huolehdit heidän pestikeskusteluistaan ja toimit yhteisten kokousten koollekutsujana ja vastaat kokousjärjestelyistä. Vastaat myös koko vapaaehtoistuen ryhmän yhteisistä kokouksista. Tarvittaessa osallistut jaostojen kokouksiin. Pestiin kuuluu myös toiminnansuunnittelu, budjetointi ja vahvistetun toimintasuunnitelman toteuttaminen. Huolehdit pestissä myös siitä, että toiminnanalan pesteissä on kaikilla hyvä olla ja ilmapiiri on kannustava ja toisia arvostava.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti on johtamistehtävä, jossa organisoit ja kehität koko vapaaehtoistuen toimintaa. Tarvitset tässä pestissä yhteistyötaitoja, organisointitaitoja, halua kehittää toimintaa, rohkeutta uudistua ja tarkastella asioita laajasti. Sinulle on hyötyä partiojohtajakoulutuksesta ja Ko-Gista, lippukuntaosaamisesta sekä työelämätaidoista.

Pestin vaatima ajankäyttö

Pestiin kuuluu koko vapaaehtoistuen ryhmän (n. 4 krt/vuosi) sekä puheenjohtajien ja vastaavien kokousten koollekutsuminen, valmistelu ja johtaminen (n. 6-8 krt/vuosi), toiminnansuunnittelu, piirin syys- ja kevätkokouksiin liittyvät valmistelutehtävät ja yhteistyö muiden toiminnanalojen kanssa. Voit tarvittaessa osallistua myös jaostojen omiin kokouksiin. Puheenjohtajana osallistut mm. vapaaehtoistuen laajennettujen valiokuntien kokouksiin (2 viikonloppua/vuosi) ja piirin luottissemmaan sekä syyssaunaan.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä voit kysyä vapaaehtoistuen vastaava hallituksen jäsen Ella Takkiselta (ella.takkinen@partio.fi).

Täytä hakemus