J-SP Vaeltajajaoston puheenjohtaja

Vaeltajajaosto vastaa vaeltajatoiminnasta piirin alueella. Jaoston tarkoituksena on järjestää vaeltajille suunnattuja tapahtumia sekä koordinoida vaeltajien ja vaeltajaluotsien yhteistyötä piirin alueella. Jaosto tukee lippukuntia vaeltajaohjelman toteuttamisessa ja järjestää luotseille mahdollisuuden verkostoitua. Tavoitteena on myös pestata piirin alueelle alueluotseja, jotta jokainen vaeltaja saisi mahdollisuuden oman ohjelman toteuttamiseen luotsin tuella.

Jaoston puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat budjetointi, toiminnansuunnittelusta vastaaminen, jaoston kokousten suunnittelu ja johtaminen sekä jaoston toiminnasta vastaaminen. Jaoston puheenjohtaja pestaa muut jaoston jäsenet ja koordinoi heidän tehtäviensä jakamisen.

Jaoston puheenjohtaja osallistuu kasvatusryhmän työskentelyyn ja piirin luottisseminaareihin yhdessä muun kasvatusryhmän kanssa. Pestissä tukena toimivat kasvatusryhmän puheenjohtaja ja kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen sekä toimistolla kasvatuskoordinaattori.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Jaoston puheenjohtajaksi sopii tyyppi, jolla on intoa kehittää vaeltajien ohjelmatoimintaa ja vaeltajaluotsien tukemista piirin alueella. Pestissä on hyödyksi kokemus erilaisten ihmisten johtamisesta ja asioiden organisoinnista sekä vaeltajaohjelman tuntemus. Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta piirin luottamustehtävistä, tärkeintä on innokas mieli ja rohkeus tarttua piirin pestiin.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa Reetta Suonpää (reetta.suonpää@partio.fi)

Täytä hakemus