J-SP Turvajaoston jäsen

Turva jaoston jäsen hengittää ja elää turvallisuuden puolesta. Hän edesauttaa partiossa turvallisuus käsityksen muodostumista, kouluttaa ja informoi lippukuntia turvallisuuteen liittyvistä asioista. Hän yhdessä turvajaoston puheenjohtajan kanssa edistää ja kehittää turvallisuus asioita piirin alueella.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaatimuksena innokas, reipas ja uudismielinen asenne. Halu toimia luottiksena piirin pestissä ja kykyä sitoutua jaoston toimintaan. Terveydenhuoltoalan-, turvallisuusalan-, tai vartijan ammattitutkinto, pelastajatutkinto, järjestyksen valvoja kortti, henkisen turvallisuuden osaaminen, aiempi kriistyö/toiminta sekä sopimuspalokunta/vpk-toiminta katsotaan eduksi. Tärkeintä kuitenkin on kiinnostus turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen Jonna Karppanen (jonna.karppanen@partio.fi).

Täytä hakemus