J-SP piirin puheenjohtaja eli piirinjohtaja

Piirinjohtajan pesti sopii henkilölle, jolla on intoa ja motivaatiota viedä piirin toimintaa eteenpäin ja jolla on kokemusta johtamisesta sekä partiotoiminnasta. Pesti on tekijälleen antoisa ja kehittävä vieden toki oman aikansa: viidellä tunnilla viikossa tekee jo kuitenkin todella paljon. Lisäksi pestiin kuuluu sekä keväisin että syksyisin muutama viikonloppu erilaisia seminaareja ja tapahtumia: arvio on noin neljä viikonloppua sekä keväällä että syksyllä ja yksi kesällä.

Piirinjohtaja johtaa piirin toimintaa, edustaa piiriä sekä vastaa piirin varsinaisen kokouksen päättämän toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisessa apunaan piirihallituksen jäsenet. Piirinjohtaja kutsuu piirihallituksen kokoukset koolle ja johtaa puhetta piirihallituksen kokouksissa. Piirinjohtajan sijaisena toimii tarvittaessa piirin varajohtaja.

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja jakavat keskenään seuraavat tehtävät:
- vastaa piirin toiminnan johtamisesta (vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja toiminnan arviointi)
- strategia-asiakirjan valmistelusta ja sen toteuttamisen johtamisesta (käytännössä viime vuosina piirin strategiana on ollut toteuttaa partion yhteistä strategiaa)
- partioliikkeen yhteisten linjausten ja teemojen toteuttamisen johtamisesta
- vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta
- piirihallituksen jäsenten perehdyttämisestä, osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä pestien periaatteiden mukaisesti
- piirin edustaminen
- sekä tehtävät, jotka eivät kuulu yhdenkään toiminnanalan kokonaisuuteen tai jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tulee käsitellä koko hallituksen

Pestissä tehdään paljon itsenäisesti ja piirin varajohtajan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään vahvasti piirihallituksen ja partiotoimiston kautta. Toimistolta on apuna etenkin hallinnon työntekijä, joka toimii myös piirihallituksen sihteerinä. Yksikseen ei siis tarvitse tätäkään hommaa tehdä! Piirinjohtajat tekevät myös valtakunnallisesti että palvelualue B:n kesken yhteistyötä - vertaistukea ja vinkkejä on siis jaossa koko Suomen mitalta! Edellinen piirinjohtaja perehdyttää seuraajaansa tehtävään. Perehdytystä on luvassa myös Suomen Partiolaisilta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaikka kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi ja pesti kasvattaa tekijäänsä, on johtamiskokemuksesta, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta ja hallitsemisesta, yhteistyötaidoista ja itsensä johtamisen taidoista tässä pestissä ehdottomasti hyötyä. Tärkeää on myös uskaltaa pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Partionjohtajan peruskurssi ja –jatkokurssi on hyvä olla suoritettuna, mutta ne eivät ole varsinaisia vaatimuksia piirinjohtajana toimimiseen. Esimerkiksi johtokolmikkopestissä toimiminen ja partion toiminnan tunteminen antavat hyvät valmiudet piirinjohtajan pestiin.

Lisätiedot

Piirinjohtaja Siiri Niinivirta, siiri.niinivirta@partio.fi, 050 4066289. Piirin toimintaohjesääntö, piirin säännöt.

Asettumalla ehdolle viimeistään 20.10.2022 voidaan ehdokkaan näkyvyys piirin viestinnässä (nettisivuilla ja somessa) varmistaa. Myöhemmin ehdolle asettuneista pyritään saamaan jotain näkyvyyttä piirin kanavilla, mutta mitä lähempänä vaaleja asettuu ehdolle, sitä vähemmän näkyvyyttä voidaan taata.

Pestiin asetutaan ehdolle täyttämällä pestihakemus piirin nettisivuilla. Vastaathan pestihakemuksen perusteluihin seuraaviin kysymyksiin. Vastauksista kootaan ehdokasesittely piirin nettisivuille (esittely tulee ehdokkaalle luettavaksi ennen julkaisua).
1. Kuka olet, mistä tulet? Esittele itsesi.
2. Kerro oman partio-CV:si kolme tärkeintä tapahtumaa tai pestiä.
3. Miksi sinut tulisi valita hakemaasi pestiin?
4. Millaisissa tilanteissa olet epämukavuusalueellasi, miten selviydyt siitä?
5. Kolme sanaa, jotka kuvaavat sinua parhaiten hallitustyöskentelijänä.

Varsinaisen valinnan hallituksen jäsenistä (ml. piirinjohtajat) tekee piirin syyskokous 20.11.2022

Täytä hakemus