J-SP piirileirin johtajalle pari 2026

Uitto, Suunta, Kosmos, Ryske… ole tekemässä ja päättämässä seuraavasta piirileiristä! Järvi-Suomen Partiolaisten 5. piirileiri pidetään vuonna 2026. Leirille etsitään nyt toista johtajaa!

Leirinjohtajat johtavat piirileiriprojektin toteutumisen alusta loppuun, käytännössä siis leirin tavoitteiden luomisesta aina projektin loppuraportin palauttamiseen asti. Leirinjohtajat pestaavat piirileirin johtoryhmän eli staabin, joka johtaa yhteistyössä leirin kaikkia osa-alueita. Leirinjohtajilla ja staabilla on tarvittaessa oikeus täydentää kokoonpanoaan projektin edetessä.

Leirinjohtajien pestiesihenkilönä toimii piirin varajohtaja tai muu hallituksen jäsen. Tukena pestissä on piirinjohdon lisäksi toimisto ja projektin ohjausryhmä sekä myöhemmin valittava projektityöntekijä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö vaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Keskimäärin pesti vaatii aikaa 2-3 päivänä viikossa sekä ajoittain viikonloppuisin. Leirinjohto käy mm. markkinoimassa tapahtumaa piirin erilaisissa tapahtumissa.

Itsenäisen suunnittelun, tekemisen ja staabin kanssa kokoustamisen lisäksi leirinjohtajapari osallistuu leirin ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmä kokoustaa säännöllisesti projektin eri vaiheiden vaatiman tahdin mukaan.

Lisätiedot

Pesti alkaa pikimmiten, kunhan leirinjohtajat löytyvät ja pestikeskustelu on käyty. Pesti päättyy syksyn 2026 aikana projektin päättämiseen. Pestin vaatimuksena on PJ-valtakirja ja riittävä kokemus partioleirien tai -projektien johtamisesta.

Jos pesti kiinnostaa, hae pestiä heti! Haku voidaan päättää haun päättymispäivämäärää aiemminkin sopivien tekijöiden löytyessä, jotta projekti saadaan käyntiin mahdollisimman pian.

Hakemuksessa on hyvä kertoa itsestään, osaamisestaan, omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan pestiä ajatellen sekä ajankäytön mahdollisuuksista. Kerro myös, millaisen piirileirin haluat muille mahdollistaa.

Lisätietoja pestistä antaa Hanna Venäläinen (hanna.venäläinen@partio.fi).

Täytä hakemus