J-SP Mentori

Mentorointi on hyvä tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Mentori ohjaa aktoria osaamisellaan ja kokemuksellaan ja aktori saa ohjausta pestiinsä toiselta henkilöltä (mentorilta). Hyvä mentorisuhde auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.

Mentoripari voi yhdessä sopia aikataulusta ka mentoroinnin kestosta. Mentorointiin voi kuulua esimerkiksi keskimäärin noin kuusi kahden tunnin tapaamista, mutta pari voi sopia myös lyhyemmistä tapaamisista useammin tai pidemmistä tapaamisista harvemmin. Tapaamiset voidaan pitää kasvotusten, puhelimitse tai muita viestintävälineitä käyttäen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Mentorin on oltava halukas tukemaan aktoria kokonaisvaltaisesti. Mentori tarjoaa ohjausta ja tukee päätöksenteossa. Antaa palautetta rohkeasti ja innostaa. Mentori on taitava vuorovaikuttaja, aito ihminen ja hyvä kuuntelija. Neuvojen, tietojen ja kontaktien tarjoaminen kuuluu olennaisesti mentorin tehtäviin.

Lisätiedot

  

Täytä hakemus