J-SP KV-jaoston puheenjohtaja

Kansainvälisyys- eli KV-jaosto vastaa piirin kansainvälisestä ohjelmatoiminnasta ja venäjäyhteistyöstä. Jaosto myös tukee lippukuntia ja pienempiä ryhmiä omien KV-projektien ja ulkomaanmatkojen suunnittelussa. Jaosto myöntää myös taloudellista tukea vaeltajien ulkomaanprojekteihin.

Jaoston puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat budjetointi, toiminnansuunnittelusta vastaaminen, jaoston kokousten suunnittelu ja johtaminen sekä jaoston toiminnasta vastaaminen. Jaoston puheenjohtaja pestaa muut jaoston jäsenet ja koordinoi heidän tehtäviensä jakamisen.

Jaoston puheenjohtaja osallistuu kasvatusryhmän kokouksiin ja piirin luottisseminaareihin sekä edustaa piiriä Suomen Partiolaisten laajennetussa kansainvälisyysvaliokunnassa. Pestissä tukena toimivat kasvatusryhmän puheenjohtaja ja kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen sekä toimistolla kasvatuskoordinaattori.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

KV-jaoston puheenjohtajaksi sopii tyyppi, jolla on näkemystä siitä, minkälaista kansainvälistä toimintaa piirissä järjestetään ja intoa kehittää KV-toimintaa. Kokemus aikuisten partiolaisten johtamisesta ja KV-toiminnasta ovat pestissä hyödyksi. Täytä hakemus