J-SP Kasvuryhmän puheenjohtaja

Kasvun toiminnanala tukee kasvua ja hyvinvointia mm. antamalla lippukunnille konkreettisia vinkkejä ja poistamalla kasvun esteitä partiopiirissä. Kasvuryhmä toimii yhdessä muiden toiminnanalojen, erityisesti lippukuntatuen ja viestinnän kanssa. Kasvuryhmää johtaa kasvuryhmän puheenjohtaja kasvusta vastaavan hallituksen jäsenen tuella.


Kasvun toiminnanalan tehtävänä on:

Tarjota tukea ja konkreettisia vinkkejä lippukunnille

Kehittää konkreettisia tekoja piirin kasvun tukemiseksi

Poistaa kasvun esteitä

Toteuttaa ja tukea aikuisrekryä

Viestiä kasvusta lippukuntiin

Tukea uusia lippukuntien perustamista tai herättää nukkuva lippukunta

Seurata lippukuntien jäsenmäärän ja kasvun kehitystä

Koordinoida moninaisuusasioita yhdessä moninaisuusryhmän kanssa

Osallistua yhteistyöhön muiden partio-organisaatioiden kanssaKasvuryhmän puheenjohtaja suunnittelee toiminnanalan (pääosin etä-) kokoukset keskimäärin kuukausittain ja kehittää uusia tapoja lippukuntien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kasvuryhmän puheenjohtaja osallistuu partiopiirin luottamushenkilöiden yhteisiin seminaareihin. Tarpeen mukaan ryhmän puheenjohtaja osallistuu myös muiden toiminnanalojen kokouksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kiinnostus kasvuun ja ryhmän johtamiseen on tärkeintä.

Ryhmä kehittää toimintaa yhdessä keskustellen. Apuna käytetään Suomen Partiolaisten tuottamaa tilastotietoa, mm. lippukuntaviisaria.

Lisätiedot

Kasvusta vastaava hallituksen jäsen ja kasvuryhmän jäsenet sekä Suomen Partiolaisten työntekijät, mm. lippukuntakoordinaattorit.

Lisätietoja pestistä antaa kasvuministeri Jenni Kolmisoppi.
Tavoitat minut sähköpostitse ja Teamsin välityksellä: jenni.kolmisoppi@partio.fi


Täytä hakemus