J-SP Alueryhmän puheenjohtaja

Onko lippukuntien hyvinvointi ja laadukas partio-ohjelman toteutuminen lähellä sydäntäsi? Haluatko kehittää piirin lippukunnille tarjoamaa tukea? Jos vastasit toiseen tai molempiin kysymyksistä kyllä, pesti piirin alueryhmässä on juuri sinua varten.

Piirin lippukuntien tukemisesta vastaa alueryhmä, jonka keskeinen tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä. Aluetoiminnan kautta lippukunnan koko johtajisto ja erityisesti lippukuntaa johtava lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajan muodostama johtokolmikko saa ohjausta sekä tukea pestiinsä.

Alueryhmän puheenjohtajana pääset johtamaan piirin valmentajista koostuvaa alueryhmää, toteuttamaan ja suunnittelemaan sekä kehittämään toimintaa ja vaikuttamaan siihen, miten piirin lippukuntien toimintaa tuetaan. Alueryhmä toimii osana piirin lippukuntatuen toiminnanalaa ja puheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä lippukuntatuen alla toimivan moninaisuusryhmän puheenjohtajan kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Alueryhmän puheenjohtajalta vaaditaan taitoa johtaa, seurata ja kehittää ryhmänsä toimintaa. Kokemus partiojohtajana, toiminta lippukunnan johtotehtävistä ja tietämys johtokolmikkopesteistä ovat eduksi, mutta tärkeintä on kiinnostus lippukuntien toiminnan tukemiseen, tekemisen halu sekä positiivinen ja motivoitunut asenne.

Motivaation lisäksi pesti vaatii aikaasi. Pestiin kuuluu lippukuntatuen yhteiset kuukausittaiset palaverit, alueryhmän mahdolliset omat tapaamiset, lippukuntavierailut sekä muutamia viikonlopputapahtumia vuoden aikana, kuten Suomen Partiolaisten aluevaliokunnan kokoukset. Pestin vaatiman ajan määrittely on haasteellista, koska jokaisella on omanlaiset tavat työskennellä. Karkeasti arvioituna pesti vaatii noin 10 tuntia työtä kuukausittain ja lisäksi viikonlopputapahtumia noin joka toinen kuukausi.

Työskentely tapahtuu suurilta osin Teams-alustalla. Alustan käyttöön saa tarvittaessa tukea pestin alussa.

Lisätiedot

Matilda Hamara
Lippukuntatuen ministeri
matilda.hamara@partio.fi

Täytä hakemus