J-SP Aktori

Mentorointi on hyvä tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Mentori ohjaa aktoria osaamisellaan ja kokemuksellaan ja aktori saa ohjausta pestiinsä toiselta henkilöltä (mentorilta). Hyvä mentorisuhde auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.

Mentoripari voi yhdessä sopia aikataulusta ka mentoroinnin kestosta. Mentorointiin voi kuulua esimerkiksi keskimäärin noin kuusi kahden tunnin tapaamista, mutta pari voi sopia myös lyhyemmistä tapaamisista useammin tai pidemmistä tapaamisista harvemmin. Tapaamiset voidaan pitää kasvotusten, puhelimitse tai muita viestintävälineitä käyttäen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Aktorin on oltava valmis ottamaan vastuu henkilökohtaisesta kehityksestään. Aktori sitoutuu tietoisesti panostamaan kehitykseensä, haluaa kokeilla uusia asioita, uskaltaa kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan sekä uskaltaa kysyä neuvoa ja osaa vastaanottaa palautetta. Täytä hakemus