Graafikko – Finnjamboree Kajo 2022

Vastuullasi on kahdeksannen finnjamboreen graafinen ilmeen jalkauttaminen. Graafikon pestissä keskeistä on luoda se, millaisena leiri näkyy osallistujille, heidän läheisilleen, partion tukijoille sekä suurelle yleisölle partion ulkopuolella. Kajolla on jo suunniteltu logo, tunnus ja värit, mutta pääset ilmetiimin kanssa twistaamaan ja sheikkaamaan näitä elementtejä koko skaalalla suurista seinäkkeistä kutsukortteihin.

Ilme väreineen on suunniteltu niin, että niiden kanssa voi leikitellä ja tehdä erilaisia muunnelmia laajalla skaalalla. Graafikkona vastuullasi onkin Kajon visuaalisen ilmeen laajempi toteutus ja graafisen ilmeen soveltamisen ohjeistaminen brändimestarin kanssa luotavan brand bookin muodossa. Toisaalta pestissä myös itse varioidaan ja muunnellaan ilmettä leirin tarvitsemien graafisten toteutusten myötä yhdessä johtamasi ilmetiimin kanssa.

Pesti antaa hyvän mahdollisuuden kehittää omia johtamistaitojasi sekä päästä vaikuttamaan 15 000 leiriläisen leirielämykseen merkittävällä tavalla. Graafikkona pääset työntämään kädet saveen ja visioimaan kokonaisuutta. Lisäksi kartutat merkittävää ammatillista osaamista.

Pesti alkaa heti valinnan jälkeen ja päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2022. Pestissä vaaditaan pääasiassa työskentelyä ennen leiriä sekä leirin aikana. Ajankäytöllisesti pesti vaatii viikoittaista työskentelyä heti pestaamista alkaen.

Jos haluat päästä toimimaan 2020-luvun upeimman leiri-ilmeen puikoissa, tämä on sinun pestisi! Kerro itsestäsi, taustastasi ja siitä, miksi olisit paras valinta graafikoksi Kajolle.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti edellyttää hyvää visuaalista silmää sekä graafisten ohjelmistojen sujuvaa osaamista. Ammattiosaaminen ja näytöt ovat eduksi, mutta oppia olet voinut kerryttää myös oman harrastuneisuuden kautta. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat pestissä eduksi, sillä johdat paitsi omaa ilmetiimiäsi, kommunikoit pestissäsi paljon myös leiriorganisaation muiden osa-alueiden kanssa – ovathan he “ilmetoimiston asiakkaita”. Edellytämme mestareiltamme jonkin verran aikaisempaa johtamiskokemusta joko partiosta tai sen ulkopuolelta. Projektia tullaan työstämään pitkälti etänä O365-ympäristössä, joten hyvät projektinhallintaidot tulevat tarpeen.


Lisätiedot

Lisätietoja graafikon pestistä voi kysellä viestintä- ja markkinointipäälliköiltä Pauliina Kajava ja Susanna Pyörre, etunimi.sukunimi@partio.fi

Täytä hakemus