Terveisiä partioneuvoston kokouksesta

Kaksivuotiskauden viimeinen partioneuvosto takana. Jäsenkokouksessa tehdyn sääntömuutoksen vuoksi neuvostossa on nyt 24 jäsentä+puheenjohtaja. Jokaisella jäsenellä yksi ääni. Järvi-Suomen Partiolaisilla kaksi neuvosta eli kaksi ääntä.

Esityslistalla oli tällä kertaa seuraavaa:

SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ
Menettelytapasäännön tarkoituksena on ohjata yhdistyksen toimielinten toimintaa sekä niiden päätösvallassa olevien asioiden johtamista ja toteuttamista.

SOPU DOKUMENTTI
Kuuluisan OPUS-dokumentin seuraaja. SOPU määrittää kattojärjestön ja piirien välistä työnjakoa.

HALLITUSVAALIT
Puheenjohtajat valittiin edellisenä viikonloppuna jäsenkokouksessa. Partioneuvosto valitsee hallituksen jäsenet seuraavalle kaksivuotikaudelle.

Valituiksi tulivat:

 • Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen: Mari Sundell
 • Kansainvälisistä yhteyksistä vastaava hallituksen jäsen, joka toimii myös toisena kansainvälisenä valtuutettuna (WAGGGS): Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi
 • Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen: Kaisa Johto
 • Taloudesta vastaava hallituksen jäsen: Jyri-Petteri ”ZeiP” Paloposki
 • Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen: Antti Reinikainen
 • Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen: Satu Salo-Jouppila
 • Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen: Mirva Matikka
 • Toiseksi kansainväliseksi valtuutetuksi (WOSM) valittiin Reetta Grönlund.

TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTUS VUODELLE 2019
Toimintasuunnitelman 8 pääkohtaa ovat:

 • Teemme partiosta tietoisesti avoimempaa ja moninaisempaa.
 • Otamme uusia aikuisia mukaan lippukuntiin.
 • Kehitämme vapaaehtoisten osaamista ja tapoja tehdä vapaaehtoistyötä.
 • Tuemme aktiivista vaikuttamista ja kumppanuuksien rakentamista lippukunnissa.
 • Hyödynnämme digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia partiossa.
 • Kokeilemme uusia partion harrastamisen muotoja paikallistasolla.
 • Edistämme partion strategiaa 2019-2020 ja kasvua.
 • Poistamme strategiakauden 2019-2020 aikana kahdeksan partioon liittymisen estettä

Talousarvio tasapainossa eli 0-tulokseen tähdätään. Huomioitavaa ensi vuonna taloudellisesti suuri Jamboree2019, jonka osuus 3,4 miljoonaa. Riskien hallintaan kiinnitetty erityistä huomioita projektin osalta.

PARTION STRATEGIAN MITTAREIDEN TAVOITETASOT
Vahvistettiin strategian toteutumista seuraavien mittareiden tavoitetasot. Osittain samoihin mittareihin verrataan myös piirin toimintaa ja arvioidaan suunnitelmien vaikutuksia.

PARTION KASVUSUUNNITELMA
Hyväksyttiin valtakunnallinen kasvusuunnitelma eli tavoitteena vuonna 2030 100 000 partiolaista. Tämä vaatii 4,4% vuotuista kasvua. Neljän viime vuoden kasvu keskimäärin 3,4%. Tavoite ohjaa toiminnansuunnittelua ja päätöksen tekoa.

PARTION VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSET
Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset kuvaavat periaatteet ja yhdessä sovitut toimintamallit, joiden perusteella partiossa tehdään vapaaehtoistyötä. Linjausten tarkoituksena on edistää parhaiden toimintamallien käyttöä ja tehokasta yhteistyötä partiolippukunnissa, -piireissä ja keskusjärjestössä. Linjaukset muodostavat viitekehyksen partion vapaaehtoisten tukemiseen laadituille ohjeille ja työkaluille. Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset ovat yhtenevät partion maailmanjärjestöjen (WAGGGS ja WOSM) vastaavien ohjeiden kanssa.
Dokumentit tulevat aikanaan jakeluun kun päätöksien jälkeen ne hiotaan julkaisukuntoon.

Lisäksi neuvosto ja hallitus vietti iltaa leppoisasti mm. näytellen paperipartiolaisten ihanteita.

Seuraavan kerran partioneuvosto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen tammikuun lopussa. Silloin esityslistalla ainakin neuvoston perehdytys, hallituksen raportti, Partion yhdenvertaisuussuunnitelma ja hallituksen vastaus Aleksi Luumin tekemään ponteen koskien adventtikalenterin kehitystä.

Terveisin,

Antti, piirin toinen partioneuvos