Taina ’Taikku’ Hämäläiselle NORS-R -järjestön kunniapartiolaisen arvonimi

Taina ’Taikku’ Hämäläinen on osallistunut Venäjä-ryhmän jäsenenä aktiivisesti Karjalan Partiolaisten ja Pohjois-Karjalan Partiolaisten (myöhemmin Järvi-Suomen Partiolaisten) väliseen yhteistyöhön. Hän on omalla toiminnallaan tukenut yhden Venäjän kansallisjärjetön, NORSin, kehitystä lähes järjestön perustamisesta saakka. Kunniapartiolaisen arvonimi on kiitos tästä tärkeästä ja pitkäjänteisestä työstä.

Partiojärjestöt eivät toimineet Neuvostoliiton aikana ja partiotoiminta Venäjällä on uudistunut vasta 1990-luvun alussa. Partiokokemukset Suomessa ovat vaikuttaneet suuresti Karjalan Partiolaisten kehitykseen ja rakenteeseen. Esimerkiksi monet karjalaiset johtajat ovat saaneet koulutusta partionjohtaja-kursseilla Pohjois-Karjalassa. Myös sanasto, kuten suomalainen termi ’vaeltajat’ (Stranniki), on tullut Karjalan Partiolaisten käyttöön.

Taina HämäläinenTaina on osallistunut useisiin yhteistyöhankkeisiin, toiminut matkanjohtajana, järjestäjänä ja tukijana niin yhteisillä leireillä suomessa ja Karjalassa kuin muuallakin Venäjällä sekä osallistunut kaikkiin NORSin järjestämille Jamboreille vuodesta 2007 lähtien. Taina on ollut vuodesta 2009 Sosed (naapuri) -ryhmän jäsen.  Taina on yhdessä Sosed-ryhmän kanssa järjestänyt partiohankkeita, leirejä, retkiä, partiokursseja sekä johtajatapaamisia. Edellä mainitut hankkeet ovat auttaneet molempien maiden järjestöjä tutustumaan partioon, naapurimaiden kulttuureihin ja kieliin sekä saamaan tärkeää kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja kansainvälisten projektien johtamisesta.

Taina on taitava, kokenut partiolainen ja vastuullinen johtaja. Diplomaattisena ja avoimena ihmisenä hän on onnistunut kehittämään yhteistyötä ja myötävaikuttamaan siihen, että sekä Suomen että Venäjän partiolaiset ovat tulleet kiinnostuneiksi toistensa kulttuureista, kielistä ja toimintatavoista. Tämän lisäksi Taina on osallistunut myös hyväntekeväisyystoimintaan. Hän on tukenut sekä Järvi-Suomen Partiolaisten edustajana että henkilökohtaisestikin Petroskoin orpokoteja välittämällä leluja, vaippoja ja oppimateriaaleja.

Yksi partioihanteista on rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Tämän ihanteen Taina on todella ottanut omakseen. Ystävyys partiojärjestöjen välillä on tärkeää myös maiden välisen yhteistön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Järvi-Suomen Partiolaiset ja NORS lähetämme sydämelliset onnittelut Tainalle ja kiitämme häntä omistautumisesta yhteistyön rakentamiselle. Vaikka kunniamerkki on henkilökohtainen, ei mitään tehdä yksin. Kiitos siis myös kaikille muille Venäjä-ryhmän jäsenille. Ilman teidän ystävällisyyttänne ja ammattimaisuuttanne tämä yhteistyö ei olisi ollut mahdollinen.

Lue artikkeli venäjäksi täältä.