Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa aktiivista osallistumista

Suomen Partiolaiset – Finlands Svenska Scouter ry:n 17.varsinainen jäsenkokous pidettiin Helsingissä lauantaina ja sunnuntaina 12.-13.11.2022. Järvi-Suomen Partiolaisista kokoukseen osallistui piirihallituksen nimeämä delegaatio, joka koostui 11 varsinaisesta jäsenestä sekä kahdesta varajäsenestä.  

Ennen varsinaisen kokouksen alkua kuultiin tervehdykset tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselta, Partioparlamentaarikkojen tervehdys Inka Hopsun tuomana sekä tervehdyspuheenvuorot SP:n entisiltä puheenjohtajilta Erkki Hakalalta (1999-2004) sekä Anna Munsterhjelmiltä (2015-2017). Ennen kokouksen avaamista jaettiin ansiomerkkejä ansioituneille partiojohtajille. Pohjantähti-solki luovutettiin Finnjamboree Kajon johtajille Janne Costianderille (Karhunvartijat ry / Säynätsalon Päijännepartio ry) sekä Maria “Kerttu” Nikkarille (Kaarinan Sädetytöt ry). Hopeajoutsenen nro 62 sai Annukka Sorjonen (Kerman Kiertäjät ry) ja Hopeajoutsenen nro 63 Kaisa Johto (Liedon Eränkävijät ry). Onnittelut kaikille ansiomerkeistä!  

Järvi-Suomen Partiolaisten standaari kokoussalissa. Taustalla hymyilevä partiolainen sinisessä partiopaidassa.

Jäsenkokouksessa käsiteltiin kuluvan hallituskauden sujumista edellisen kahden vuoden ajalta sekä katsottiin partiotoiminnan tulevaisuuteen erityisesti seuraavan Suomen Partiolaisten kaksivuotisen hallituskauden ajalle. Kokouksen puheenjohtajiksi kutsuttiin Daniel Sazonov ja Fatim Diarra. Kokouksen alussa kuultiin hallituksen katsaus menneeseen kaksivuotiskauteen hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkeron esittelemänä. Partiossa on viimeisen kahden vuoden aikana keskitytty erityisesti uuden strategian painopistealueiden mukaisen toiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen. Suurimpia prosesseja kaksivuotiskaudella ovat olleet muun muassa henkilöstöorganisaatiouudistus, Vapaaehtoistyönresurssistrategian kärkihanke, Maahanmuuttajantyön kärkihanke sekä ilmasto- ja vastuullisuustyö esimerkiksi Kestävästi partiossa –tunnuksen merkeissä.  

Menneeltä kaudelta kuultiin myös loppuyhteenveto Finnjamboree Kajon osalta sekä Hiilineutraali partio 2030 -työryhmän katsaus jo tehtyyn ilmastotyöhön. Tulevan kauden asioista käsiteltiin Paju – Partion järjestelmäuudistus -projektia, sen tavoitteita ja aikataulua. Paju käynnistyy varsinaisesti keväällä 2023.  

Kokouksessa valittiin Suomen Partiolaisten puheenjohtajisto vuosille 2023-2024. Suomen partiolaisten puheenjohtajaksi valittiin Henri “Henkka” Backman, Hämeen partiopiiristä, 1. varapuheenjohtajaksi Eero Kivistö, Lounais-Suomen partiolaisista, 2.varapuheenjohtajaksi Jens Back, Finlands Svenska Scouterista sekä Partioneuvoston puheenjohtajaksi Henna Heikkilä, Hämeen partiopiiristä. Onnittelut valituille sekä viisautta ja viitseliäisyyttä tulevalle kaudelle! 

Kokouksessa valittiin myös Partioneuvoston jäsenet piirien jo aiemmin toimittamien ehdotusten mukaan. Järvi-Suomen Partiolaisten Partioneuvoksiksi valittiin Reetta Suonpää ja Siiri Niinivirta.  

Rivi partiolaisia partioasuissa kokoussalissa. Jokaisella on kädessään yksi punainen ruusu.
Vastavalittu Partioneuvosto 2023-2024

Useissa kokouksessa pidetyissä puheenvuoroissa nostettiin esille huoli nuorten hyvinvoinnista sekä partion tulevaisuudesta. Kokouksessa muodostettiin julkilausuma, jonka aiheena on vedota päättäjiin nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseksi. Julkilausuma on julkaistu ja voit lukea sen Suomen Partiolaisten verkkosivuilta: linkki julkilausumaan.

Järvi-Suomen delegaatio osallistui aktiivisesti kokouksen kulkuun sekä käytyyn keskusteluun. Otimme kantaa erityisesti julkilausumasta käytyyn keskusteluun ja toivoimme kannanotolta rohkeaa ja vetoavaa sävyä. Hiilineutraali partio 2030 –projektin esittelyn kohdalla Pohjanmaan Partiolaisten delegaatio jätti ponnen, jossa toivottiin hallitukselta laajempaa osallistamista jäsenistöä koskevissa päätöksissä. Päädyimme vastustamaan pontta, sillä halusimme turvata Suomen Partiolaisten hallitukselle strategisen päätäntävallan sekä luotamme siihen, että hallitus pystyy arvioimaan, mihin aiheisiin liittyen ja millä tavalla jäsenistön laajamittaista osallistamista tulee tehdä.  Delegaation jäseniä osallistui myös kokoustoimijoina: Miikael Saksman ääntenlaskijoiden puheenjohtajana, Lasse Pikkarainen varapöytäkirjantarkastajana sekä Rosariina Suhonen julkilausumatyöryhmän jäsenenä.  

11 partiolaista partioasuissa. Sekä miehiä että naisia ja kaikki hymyilevät.
J-SP:n delegaatio XVII-jäsenkokouksessa

Seuraava Suomen Partiolaisten jäsenkokous pidetään vuonna 2024. Mikäli haluat päästä mukaan delegaatioon, seuraa tuona syksynä piirin kanavia ja laita hakemusta tulemaan! 

Jäsenkokousdelegaatio XVII kiittää ja kuittaa! 

Reetta, Atte J., Atte K., Hansu, Jonna, Lasse P., Lasse R., Laura, Matilda, Miksu, Rossu, Siiri ja Vilma