Piirin syyskokous ja hallitusvaalit lähestyvät

Järvi-Suomen Partiolaisten syyskokous järjestetään 20.11.2022 Jyväskylässä.  Tänä vuonna syyskokouksessa on avoinna kaikki piirihallituspestit.

Kevätkokouksessa 24.4. päätettiin sääntömuutoksesta, jonka mukaan koko piirihallitus ja piirin ehdokkaat partioneuvostoon valitaan joka toinen vuosi. Tästä syystä lippukuntatuesta, vapaaehtoistuesta, kasvusta sekä yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaavat hallituksen jäsenet eroavat hallituspesteistään vuoden lopussa. Hallitus jatkaa työskentelyä vuoden 2022 loppuun saakka. Syyskokouksessa valitaan siis kaikki hallituksen jäsenet. 

Asetu ehdolle piirihallitukseen

Piirin tarkoitus on tukea lippukuntien toimintaa. Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä, mutta ne ovat kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi. Hallituksen tehtävä on:

  • Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
  • Edustaa piiriä.
  • Huolehtia piirin kokousten koolle kutsumisesta.
  • Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
  • Hyväksyä uudet jäsenet, pitää yllä jäsenluetteloa ja päättää erotettavista jäsenistä.
  • Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
  • Vahvistaa piirin ohjesäännöt.
  • Ottaa piirille tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
  • Valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin.

Hae pestiin