Piirihallituksen kuulumisia: Liplatuksen toimituksellinen sisältö päättyy, syyskokous lähestyy

Piirihallitus kokoontui 11.10.2021 vuoden yhdeksänteen kokoukseen. Kokouksessa kuultiin toiminnanalojen kuulumisten lisäksi katsaus erittäin ajankohtaiseen joulukampanjaan sekä käsiteltiin erityisesti syyskokoukseen liittyviä asioita. 

Kokouksessa 9/2021 päätettiin seuraavia asioita: 

Piirilehti Liplatuksen toimituksellinen sisältö lakkautetaan vuoden 2022 alusta. Liplatus ilmestyy edelleen vuonna 2022 neljä kertaa Partio-lehden välissä, mutta sisältää jatkossa vain jäsenviestintään liittyvää tiedotusmateriaalia, kuten tapahtumamainokset, kokous- ja kilpailukutsut sekä Kippo-koulutusliitteen (nrot 2 ja 4). Lippukuntien tuottamia valmiita juttuja otetaan edelleen vastaan ja julkaistaan jatkossa Tapahtui J-SP:ssä -palstalla. Päätöksen taustalla on pitkään jatkunut pula tekijöistä. Vuoden 2021 numerot 3 ja 4 on tuotettu työntekijävoimin, eikä toimituksellisen sisällön tuottaminen jatkossa tällä tapaa ole järkevää työntekijäresurssin käyttöä. Toimituksellisesta sisällöstä luopuminen vapauttaa viestinnän resursseja verkkomedian ja muun viestinnän tehokkaampaan kehittämiseen.  

Talousarvio vuodelle 2022 vahvistettiin syyskokouksen hyväksyttäväksi. Toimintakalenteria vuodelle 2022 tarkasteltiin, mutta sen vahvistaminen jätettiin erilliseen piirihallituksen kokoukseen. Vahvistetut syyskokousmateriaalit tulevat nähtäville piirin sivuille viimeistään perjantaina 15.10.2021. 

Kokouksessa myös hyväksyttiin kokouksen 8/2021 pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat julkisine liitteineen ovat nähtävissä täällä