Piirihallituksen kokouksesta 21.4.

Piirihallitus kokoontui Kuopion piiritoimistolla la 21.4. klo 10-14 kevään viilettäessä jo kovaa vauhtia.

Joensuun partiotoimistosta on annettu ostotarjous, jonka hallitus hyväksyi yksimielisesti keskustelun ja vaihtoehtojen punninnan jälkeen.

Hallitus hyväksyi piirin päivitetyt ansiomerkkisäännöt, jotka astuvat voimaan 1.6 alkaen.

Piirin tapahtumien laskutukseen ja peruutusehtoihin tehdään selkeytyksiä ja muutoksia. Jatkossa tapahtumien laskut pyritään lähettämään ennen tapahtumaa ja maksun suorittaminen on ehtona tapahtumaan osallistumiselle. Peruutusehdot pysyvät sinänsä sellaisinaan, mutta laskun jättäminen maksamatta ja tapahtumaan osallistumattomuus ei vapauta maksuvelvollisuudesta.
Tasapuolisuuden nimissä piiri suhtautuu jatkossa maksamattomiin laskuihin tiukemmin, sillä maksamattomat laskut joudutaan muutoin kompensoimaan kaikilta osallistumismaksuissa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosien varrella maksamattomaksi jääneitä laskuja poistettiin luottotappiona taseesta lähes 11000 euron edestä. Maksamattomien laskujen osalta piiri pyrkii ensin neuvottelemaan niin yksittäisten jäsenien, kuin lippukuntien kanssa sopivasta maksuohjelmasta, mutta tarvittaessa lippukunnan edustajien tai yksittäisten henkilöiden oikeus osallistua piirin tapahtumiin evätään ja maksut annetaan ulkopuolisille palveluntarjoajalle perittäväksi. Toimenpiteitä aletaan soveltamaan myös aiemmin muodostuneisiin laskuihin, joihin se vain on mahdollista.

Lisäksi hallitus tutustui vuoden 2019 toiminnansuunnitteluohjeistukseen.

Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin antaa piirinjohtaja Antti (antti.matikainen@partio.fi)