Partiolaisia valittu seurakunnan luottamushenkilöiksi

Jyväskyläläiset partiolaiset Reetta Suonpää (Huhtapartio ry) ja Matilda Hamara (Kortepartio ry) valittiin Jyväskylän seurakunnan luottamushenkilöiksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa. Ympäri Suomen valittiin 102 partiolaista paikallisiin seurakuntaneuvostoihin tai kirkkovaltuustoihin sekä 37 partiolaista seurakuntayhtymien yhteisiin kirkkovaltuustoihin. Tiedossa olleita partioehdokkaita oli tänä vuonna ennätysmäärä.

Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16 vuotta täyttäneet voivat äänestää. Alustavan ääntenlaskennan perusteella nuorten äänestysprosentti oli 6,9, äänestysprosentin ollessa kaiken kaikkiaan 12,7. Partiolle on tärkeää, että nuorten ääni kuuluu myös seurakunnissa.

Reetta Suonpää

”Minusta on tärkeää, että seurakunnan luottamushenkilöinä on myös nuoria, ja että kirkko on avoin kaikille, joten haluan olla mukana tekemässä päätöksiä sen eteen. Toimin kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa myös kuluvalla kaudella, ja koen että olen siellä saanut vaikuttaa moneen tärkeään asiaan, ja on mukavaa päästä jatkamaan sitä työtä.

Seurakunnan luottamushenkilönä pääsee päättämään esimerkiksi taloudesta, kiinteistöistä, ympäristöasioista ja myös partiolaisten saamasta tuesta. On tärkeää, että luottamushenkilönä osaa ottaa huomioon kokonaisuuden ja päätösten vaikutukset seurakuntalaisiin.

Partiossa opituista taidoista on hyötyä myös seurakunnan päätöksenteossa – on tärkeää, että osaa neuvotella, johtaa, toimia ryhmässä ja ilmaista omat mielipiteet perustellusti. Myös partiossa opitut hyvät kokouskäytännöt ovat olleet hyödyksi.”

Matilda Hamara

”Olin nyt ensimmäistä kertaa ehdolla ja yllätyin täysin vaalituloksesta. Olo on hyvin hämmentynyt ja otettu! Vähän myös jännittää, mitä tämä uusi pesti tuo mukanaan. Minua motivoi pestissä mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon ja olla mukana viemässä seurakuntaa eteenpäin osana muuttuvaa maailmaa.

Koen tärkeäksi tulla kuulluksi ja kuulla muiden mielipiteitä. Koen tärkeänä, että seurakunta on tasa-arvoinen kaikille ja kaikki kokevat olevansa tervetulleita.”