Matilda Hamara ehdolla piirihallitukseen

Järvi-Suomen Partiolaisten syyskokouksessa 31.10. valitaan piirille uusi lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen. Ensimmäisenä ehdolle on asettunut Matilda Hamara.

1. Kuka olet ja mistä tulet?

Matilda Hamara, Kortepartiosta Jyväskylästä

2. Mikä motivoi sinua hakemaan tätä pestiä?

Kiinnostus tavoitella isompia asioita partiossa ja kehittyä johtajana. Haluan tukea piirin lippukuntia parhaani mukaan ja kehittää lippukuntatuen toimintaa entisestään. Toiveenani on, että moninaisuustyön jalkautus osana piirin toimintaa jatkuisi ja lippukuntatuen kaksi ryhmä toimisiva entistä paremmin yhteen keskenään sekä muiden toiminnanalojen kanssa.

3. Millainen tiimityöskentelijä olet?

Tiiimityöskentelijänä olen tehokas ja asioihin, jotka motivoivat, suhtaudun usein hyvin innokkaasti. Pyrin toiminnallani edistämään työskentelyä kohti yhteistä päämäärään. Välillä tämä tapahtuu uusina lennokkaina ideoita ja välillä muiden ideoiden kehittämisenä. Haluan omalla toiminnallani luoda sellaista ilmapiiriä, missä kaikkien on turvallista ilmaista omia mielipiteitään.

4. Mitkä ovat kolme tärkeintä pestiäsi hakemasi pestin kannalta?

  • Lippukunnanjohtaja: Olen toiminut lippukunnanjohtajana kohta neljän vuoden ajan ja oppinut siinä ajassa valtasti lippukunnan toiminnasta ja itsestä johtajana. Lippukuntatuen tarkoitus on nimensä mukaisesti tukea lippukuntia ja lippukunnanjohtajan pestin myötä olen tietoinen asista, missä lippukunnat kaipaavat erityisesti tukea.
  • Moninaisuusryhmän puheenjohtaja: Aloitin moninaisuusryhmän puheenjohtajana puolitoista vuotta sitten ja olen pestissäni päässyt tutustumaan lippukuntatuen toiminnanalaan läheltä. Alueryhmä on monille tutumpi ja yhtä tärkeä moninaisuusryhmä jääkin usein tämän varjoon. Moninaisuusryhmän puheenjohtajan pestin myötä osaisin ottaa ryhmän vahvasti huomioon lippukuntatuen toiminnanalalla.
  • Akela: Aloitin akelana ensimmäistä kertaa yläkouluikäisenä ja nyt monen vuoden tauon jälkeen olen palannut tämän ensimmäisen partiopestini pariin. Koen, että on tärkeää tuntea aivan ruohonjuuritason partiotoiminta, koska sen takiahan tätä juttua tehdään. Lisäks joka tiistaiset Metsänsuojelijat-lauman kokoontumiset tuovat minulle myös valtavasti iloa muihin partiopesteihin!

5. Miten toimit hankalissa tilanteissa?

Olen luonteeltani tyyni henkilö ja hankalissakin tilanteissa pyrin pysymään rauhallisena. En pelkää myöntää ääneen, jos olen toiminut väärin tai pyytää anteeksi. Haluan ottaa hankalan tilanteen puheeksi ja löytää siihen jonkun ratkaisun hyvässä ilmapiirissä. Ratkaisemattomat hankalat tilanteet koen ahdistaviksi ja siksi haluakin löytää ratkaisun tilanteisiin, vaikka se vaatisi vaikeitakin keskusteluita. Ratkaisun löydyttyä sen eteen tehty työ on kuitenkin aina helpoittuneen olon arvoista.