Leiriavustus 200 osallistujalle

Piirileiri Ryske kokoaa heinäkuun lopussa Nurmekseen 2400 partiolaista. Leiri on Järvi-Suomen Partiolaisten neljäs ja suurin piirileiri.

Partio halutaan pitää matalan kynnyksen harrastuksena, mihin kaikilla on mahdollisuus osallistua perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Piiri on sitoutunut toimintasuunnitelmassaan rakentamaan tukijärjestelmiä vähävaraisten osallistumismaksujen tukemiseen.

Piirin Yhteiskuntasuhderyhmä keräsi piirileirin osallistumismaksuihin noin 20 000 euron potin. Potti jaettiin osallistujille, jotka olivat hakeneet avustusta taloudellisista ja sosiaalisista syistä. Tuki myönnettiin joko täysimääräisenä osallistumismaksuun tai puolikkaana tarveharkinnan mukaan. Tuella mahdollistettiin noin 200 partiolaisen osallistuminen leirille.

Suurimpia tukijoita olivat Presidentti Sauli Niinistön valitsijamiesyhdistys 10 000 € ja OLVI-säätiö 5000 €. Lisäksi tukea myönsivät monet Lions Clubit ympäri piirin toiminta-aluetta.

Tapahtumakohtaisen avustuksen lisäksi partiossa on mahdollista hakea jäsenmaksuvapautusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Tänä vuonna partiolaisille on lisäksi jaettu hakemuksien perusteella varustepaketteja, jotka on rahoitettu myös Presidentti Sauli Niinistön valitsijamiesyhdistyksen tuella.

Lue lisää jäsenmaksuvapautuksesta

 

Kuva on Kosmos-leiriltä vuodelta 2015/Tuomas Puurtinen