Kallan Tytöissä partio on kaikille sukupuolille

Tyttölippukuntana tunnettu Kallan Tytöt avasi toimintansa kaikille sukupuolesta riippumatta. Päätös edistää yhdenvertaisuutta lippukunnassa.

Tänä vuotta 90 vuotta täyttävä kuopiolainen lippukunta Kallan Tytöt on aloittanut ensimmäisen sekaryhmän tammikuussa 2023. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että ryhmässä oli pelkkien tyttöjen sijaan sekä tyttöjä että poikia. Partiotoiminta jatkui muuten normaalisti.

Lippukunta päätyi muuttumaan tyttölippukunnasta yhteislippukunnaksi virallisesti vuoden 2023 alussa. Tähän vaikuttivat muuttunut ajatusmaailma ja halu mahdollistaa toimintaa mahdollisimman laajalle kohderyhmälle. Muutoksen toivotaankin auttavan lippukuntaa kasvussa ja lippukunnan hyvinvoinnissa.

Siirtyminen tyttölippukunnasta yhteislippukunnaksi on onnistunut ilman ongelmia.

”Sudenpentulauman pitäminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Poikia on kolme ja tyttöjä viisi. Ryhmä on hitsautunut hyvin yhteen lyhyessä ajassa”, iloitsee sudenpentulauman akela Laura Liimatainen.

Vaikka iso muutos tapahtui vuoden alussa, lippukunnan säännöt ovat kuitenkin jo vuosien ajan sallineet kaikki lippukunnan jäseniksi. Esimerkiksi perhepartio on toiminut alusta alkaen niin, että sukupuolella ei ole ollut merkitystä. Perhepartio-ohjaaja Noora Keppo ei näe sukupuolella olevan merkitystä perhepartiotoiminassa. 

Perhepartiolaiset tutkivat trangiaa.

Kohti yhdenvertaista partiota

Kallan Tyttöjen päätös avata toiminta kaikille sukupuolille edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Mahdollisuudet ovat jatkossa samat sukupuolesta riippumatta. Päätös on yhtenevä myös Partioneuvoston vuonna 2021 tekemän linjauksen kanssa, jonka mukaan kaikki uudet perustettavat lippukunnat ovat yhteislippukuntia.

Kiinnostaako lippukuntaasi muuttua yhteislippukunnaksi? Lippukunnan yhteislippukunnaksi muuttumisen projektin kesto on noin puoli vuotta. Tutustu projektin muistilistaan: Lippukunta muutoksessa.