Jäsenkokouksessa kiitettiin ansioituneita partiolaisia

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa muistettiin ansioituneita partiolaisia. Annukka Sorjoselle luovutettiin arvostettu Hopeajoutsen-ansiomerkki. Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle partiojohtajalle, joka on vähintään 20 vuoden ajan toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä tai partiopiirissä tai lippukunnassa.

Partiojohtajan toiminta on ollut aatteellisesti erittäin vahvaa sekä vastuullista ja vaikuttavaa. Hän on saavuttanut arvoaseman persoonallisuutensa ja partioansioidensa perusteella. Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.  Saaja on omalla panoksellaan kehittävästi, positiivisesti ja rakentavasti vienyt partiotoimintaa eteenpäin.

Toiminnan vaikuttavuus voi toteutua henkilön toimiessa partiossa tai partion ulkopuolella partion arvojen mukaisesti niin, että hänet tunnetaan ja tunnistetaan toimiessaan nimenomaan partiolaisena.

Sydämellinen partiokoulutuksen kehittäjä

Annukka Sorjoselle luovutetun Hopeajoutsenen myöntämisperusteissa todetaan, että Sorjosen arvopohjassa näkyy tahtotila auttaa ja parantaa ympäröivää maailmaa sekä antaa kaikille mahdollisuus tulla kohdatuksi ja kuunnelluksi.

Nyt jo lakkautetussa kotipiirissään Etelä-Savon Partiolaisissa Sorjonen toimi muun muassa piirinjohtajana. Suomen Partiolaisissa hän on toiminut vahvasti koulutuksen parissa, esimerkiksi koulutusvaliokunnan puheenjohtajana, kouluttajana monissa Ko-Gi-koulutuksissa ja ohjaajakoulutuksissa sekä Value based leadership -koulutuksen johtajana.

– Sorjonen on parhaimmillaan toisten ihmisten kanssa toimiessaan. Hänellä on aito empaattinen tapa kohdata toinen ihminen ja samalla ohjata häntä juuri oikeaan suuntaan, tarpeen vaatiessa myös suoralla, mutta kannustavalla tavalla. Sorjonen kunnioittaa toisia juuri sellaisena kuin he ovat, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero kertoo.

Sorjosen toiminta on vahvasti arvopohjaista ja sitoutunutta. Hän on laadun tasosta tinkimätön kehittäjä, joka haluaa viedä asiat aina loppuun asti eikä jättää niitä roikkumaan

– Annukka on iloinen ja kohtaamiset hänen kanssaan tehdään hymyissä suin. Hänen kanssaan on mukava tehdä vapaaehtoistyötä, se tuntuu kevyeltä ja kohtaamisista lähtee monien ahaa-elämysten kanssa kohti kotia, Somerkero kuvailee.

Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkeo luovutti Hopeajoutsenen Annukka Sorjoselle.