Ehdota Toimivaa partiojohtajaa 2022

Järvi-Suomen Partiolaiset hakee ehdokkaita vuoden 2022 Toimivaksi partiojohtajaksi. Löytyykö teidän lippukunnastanne partiojohtaja, joka on aktiivisella toiminnallaan vienyt ja tulee myös jatkossa viemään lippukuntaanne ja partiotoimintaa eteenpäin? Piiri muistaa lisäksi omia ehdokkaitaan päivitetyn muistamisohjesäännön mukaisesti. 

Olemme vakuuttuneita siitä, että lähes jokaisessa lippukunnassa on tällaisia partiojohtajia, jotka ansaitsevat tunnustusta toiminnastaan. Toimiva partiojohtaja voi olla esimerkiksi lippukuntanne lippukunnanjohtaja, pestijohtaja, akela, sampo, luotsi, huippu sudenpentujohtaja, kesäleirin leirinjohtaja tai sitten se hiljainen puurtaja, joka on aina ja kaikkialla mukana, mutta ei tee numeroa tekemistään.  

Lippukuntanne voi esittää Toimivaksi partiojohtajaksi kahta henkilöä. Apurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa partiojohtajien työn yleistä arvostusta sekä osoittaa tällaisen toiminnan suuri merkitys. Piirihallitus toivoo, että lippukunnissa löydettäisiin ehdokas, joka aktiivisella ja epäitsekkäällä toiminnalla on vienyt lippukuntaansa ja partiotoimintaa eteenpäin.

Lippukunnan ehdotus Toimivaksi partiojohtajaksi

Kriteerit ehdotettavalle henkilölle: 

 • hän on toiminut vähintään viisi vuotta johtajatehtävissä ja vastaa edelleen aktiivisesti jostain lippukunnan toiminnosta 
 • hän on saanut partiojohtajaperuskoulutuksen  ja
 • hänellä on partiojohtajavaltakirja 
 • hän on alle 30-vuotias 
 • hänellä on myönteinen asenne myös partiopiiriin ja valtakunnalliseen partiotoimintaan 

Haemme siis piirin ehdokkaita valtakunnallisen Partiosäätiön vuoden Toimiva partiojohtaja 2022 -apurahan saajiksi. Valtakunnallinen apuraha on tarkoitettu saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen, mielellään kansainväliseen seminaariin tai kurssiin.   

Lisätietoja antaa piirin varajohtaja
Miikael ”Miksu” Saksman
miikael.saksman@partio.fi
p. 050 911 7401 

Ehdotusten toimittaminen

Ehdotukset ja kuvat toimitetaan 17.2.2022 mennessä  joko oheisella Webropol-lomakkeella tai sähköpostitse Miikael ”Miksu” Saksmanille, miikael.saksman@partio.fi. Myöhästyneitä ehdotuksia ei käsitellä.  

Ehdota toimivaa partiojohtajaa 

Ohjeita Toimiva partiojohtaja -hakemuksen tekemiseksi

Käsitys ehdokkaasta muodostetaan hakemuksen tietojen ja sisällön perusteella. Hakemus kannattaa laatia niin, että ehdokkaan yleisesittely, -kuvaus ja piirin perustelut ovat erikseen allekirjoitettuna hakemuksena ja muut tiedot CV:n tapaisesti liitteenä. Piiri auttaa tarvittaessa nimettävien ehdokkaiden hakemuksien viimeistelyssä. 

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:  

Ehdokkaan henkilötiedot:  

 • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • Syntymäaika tai ainakin syntymävuosi 
 • Ammatti ja työpaikka tai jos opiskelija niin oppilaitos 
 • Lippukunta 
 • Valokuva ehdokkaasta  

Tehtävät partiossa:  

 • Liittymisaika 
 • Kronologisessa järjestyksessä partiotehtävät (lpk, piiri, keskusjärjestö, maailman järjestöt), erityisesti johtajatehtävät, niiden kesto (esim. 2009-2015 tai alkaen 2014->) 
 • Milloin saatu PJ-valtakirja  

Partiokoulutus:  

 • Suoritetut koulutukset  
 • Aloitetut, vielä keskeneräiset (esim. Ko-Gi) koulutukset  
 • Aika (esim. PJ-peruskoulutus, 28.5.2015)  

Miten myönteinen asenne myös partiopiiriin ja valtakunnalliseen toimintaan näkyy?

Muu toiminta:  

 • Esim. muut järjestöt, joilla merkitystä hakemukseen  

Ansiomerkit  

Yhteyshenkilö mahdollisia lisätietoja varten  

 • Nimi, asema, puhelinnumero