Piirihallitus – vaalit 2018

Piirihallituksen vaalit järjestetään jälleen perinteisesti piirin syyskokouksessa. Tänä vuonna kokoustetaan Pieksämäellä sunnuntaina 28.10. Uudet hallitukseen valittavat jäsenet ovat piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja viestintäministeri. Kukin pesti on kestoltaan kaksi vuotta.

Mikäli haluat vinkata sopivasta ehdokkaasta tai asettua itse ehdolle, ota yhteyttä vaalitoimikuntaan!

Piirin vaalitoimikunta

Miikael ”Miksu” Saksman, vaalitoimikunnan pj
miikael.saksman@partio.fi
p. 050 911 7401

Kirsi ”Kipa” Könönen

Ville Väyrynen

 


Pestikuvaus

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja

Piirinjohtajan sääntömääräisenä tehtävänä on kutsua hallituksen kokoukset koolle, johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, edustaa piiriä piirihallituksen toimeksiannon mukaisesti ja toimia piirihallituksen edustajana.

Piirinjohtajan ollessa estynyt varajohtaja edustaa piiriä.

Piirinjohtaja ja varajohtaja jakavat keskenään seuraavat tehtävät:

 • Vastaa piirin toiminnan johtamisesta  (vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja toiminnan arviointi) sekä taloudesta.
 • Strategia-asiakirjan valmistelusta ja sen toteuttamisen johtamisesta
 • Partioliikkeen yhteisten linjausten ja teemojen toteuttamisen johtamisesta
 • Vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta
 • Piirihallituksen jäsenten perehdyttämisestä, osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä pestien periaatteiden mukaisesti
 • Piirin edustaminen
 • Sekä tehtävät, jotka eivät kuulu yhdenkään toiminnanalan kokonaisuuteen tai jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tulee käsitellä koko hallituksen kesken.

Viestintäministeri

 • Toimii viestintäryhmän puheenjohtajana
 • Ohjaa piirin sisäistä ja ulkoista viestintää toimimalla yhteistyössä kustakin toiminnanalasta vastaavan viestintäryhmän jäsenen kanssa
 • Toimii Viestintä- ja markkinointikoordinaattorin työparina viestinnän kehittämisessä
 • Osallistuu hallitustyöskentelyyn ja laatii kokousten tiedotteet