Piirileiri´19

Piirileiri´19 suunnittelupyörä on lähtenyt pyörimään. Piirileiri’19 johtajapari sekä ohjausryhmän pj on pestattu ja leiristaabia rakennetaan parhaillaan.

Leiriorganisaatio

Piirileirin johtajapari

Anni Miettinen, Kallan Tytöt ry
Juha Hämäläinen, Kinahmin Kiipijät ry

Ohjausryhmän pj

Janne Costiander, Säynätsalon Päijännepartio ry.

Haku piirileirin staabipesteihin on auki nyt!

Staabi

Staabi eli leiritoimikunta on leirin ylin päättävä taho. Staabi toimii tiiviissä yhteistyössä piirihallituksen ja leirin ohjausryhmän kanssa. Staabiin kuuluu leirin eri osa-alueiden johtajat. Staabin kesken yhteydenpito on tiivistä ja hyvällä yhteistyöllä asiat saadaan rullaamaan.

Pesti kestää tammikuusta 2018 syksyyn 2019. Staabiin hakevilla odotetaan olevan jonkin verran kokemusta isompien leirien tekemisestä. Emme kumminkaan oleta sinun olevan ”piirileiripro”. Pestattavilta edellytetään sitoutumista pestiin koko pestin ajaksi ja motivaatiota toimia staabin jäsenenä. Onnistuneella yhteistyöllä saadaan luotua leiristä onnistunut kokemus kaikille.

Staabin pestissä pääset toimimaan osana piirileirin leiritoimikuntaa sekä näkemään ja kokemaan kuinka piirileirin suunnittelu ja toteutus etenee. Pestin aikana sinulla on mahdollisuus kehittää omaa projektiosaamista, harjoittaa omia johtamistaitoja sekä tietenkin kokea mitä kaikkea leiriprojekti pitää sisällään.

Näin haet staabin pestiä:

Lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus leirinjohtajille 15.12.2017 mennessä.

Kerro hakemuksessa ainakin seuraavat asiat:

  • Kuka olet
  • Mitä teet/olet tehnyt partiossa
  • Mistä pestistä olet kiinnostunut ja miksi

Lähetä hakemus leirinjohtajille osoitteisiin anni.miettinen@partio.fi ja juha.hamalainen@partio.fi.

Päällikkötason pestit tulevat hakuun myöhemmin.

Leiristaabin avoimet pestit:

Ohjelmajohtajat (2)

Oletko idearikas, innostava, ulospäinsuuntautunut ja et ole kangistunut vanhoihin kaavoihin?

Hae ohjelmajohtajaksi!

Ohjelmajohtajia pestataan kaksi ja he toimivat johtajaparina. Ohjelmajohtajat vastaavat, siitä että kaiken ikäisille leiriläisille on järjestetty mielekästä ja unohtumatonta ohjelmaa. Ohjelmajohtajat muodostavat ohjelman partio-ohjelman ja kasvatustavoitteet huomioiden. Ohjelmajohtajat vastaavat kaikista leirin ohjelmista, joita ovat mm. ohjelmalaaksot ja yhteiset ohjelmat.

Palvelujohtaja

Oletko näppärä käsistäsi, organisaatiokykyinen, suunnitelmallinen ja tiedät mitä kaikkea huolto tekee?

Hae palvelujohtajaksi!

Palvelujohtaja vastaa leirin huollosta, tekniikasta, turvallisuudesta ja ensiavusta. Palvelujohtajalla tulee olla käsitys huollon ja tekniikan eri osa-alueiden sisällöistä. Palvelujohtajalle pestataan tarvittaessa apujohtaja projektin aikana tai pestiä on mahdollista hakea myös johtajaparina.

Markkinointi– ja viestintäjohtaja

Oletko sosiaalinen, luova, somen hallitseva ja vedät ihmisiä puoleensa magneetin tavoin?

Hae markkinointi- ja viestintäjohtajaksi!

Markkinointi- ja viestintäjohtaja vastaa leirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Ennen leiriä markkinointi- ja viestintäjohtaja vastaa mm. leiri-ilmeen luomisesta, leirin mainonnasta ja tiedottamisesta. Leirin aikana vastuisiin kuuluvat mm. leiriviestintä sisäisesti ja ulkoisesti ja leirin ikuistaminen tuleville partiosukupolville.

Resurssijohtaja

Oletko suuret kuviot hallitseva, tehokas, motivoitunut ja lähes kaiken kokenut partiolainen?

Hae resurssijohtajaksi!

Resurssijohtaja vastaa leirin taloudesta ja henkilöstöjohtamisesta. Resurssijohtajalla toivotaan olevaan vankka kokemus isompien leirien suunnittelusta ja toteutuksesta. Resurssijohtajan yksi tärkeä tehtävä on hoitaa suhteita yhteistyökumppaneihin.

Kokemusjohtajat (2)

Oletko iloinen, ihmisläheinen ja leiriarjen käytännöntaitaja?

Hae Kokemusjohtajaksii!

Kokemusjohtajia pestataan kaksi ja he toimivat johtajaparina. Kokemusjohtajat vastaavat siitä, että leirin arki on toimivaa. Kokemusjohtajat yhdessä alaleiripäälliköiden kanssa vastaavat siitä, että jokaisen leirielämä sujuu hyvin ja kaikkien savujen ja alaleirien tekijät jaksavat pesteissään. Kokemusjohtajien pestiin kuuluu lisäksi leirin kioski- ja kahvilatoiminta sekä leiritoimisto. Vastuualueet kokemusjohtajien kesken jaetaan tarkemmin pestaamisen jälkeen.

 

 Hae rohkeasti pestiä, mikäli kiinnostuit! Tehdään leiristä koko piirin yhteinen elämys!

 

Anni Miettinen
040 414 2877
anni.miettinen@partio.fi

Juha Hämäläinen
044 034 2277
juha.hamalainen@partio.fi