J-SP Ohjelma- ja Pestijohtajakoulutus

55e
3.11.2017 - 5.11.2017

Ohjelmajohtajankoulutus on suunnattu lippukunnan ohjelmajohtajalle, ikäkausivastaaville ja muille partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa vastaaville aikuisille. Ohjelmajohtaja-koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa johtaa partio-ohjelman toteuttamista kaikissa ikäkausissa, vastata ikäkausien välisestä yhteistyöstä sekä johtaa lippukunnassa toimivia partio-ohjelmaa toteuttavia aikuisia. Pestijohtajankoulutus on suunnattu lippukunnan pestijohtajalle sekä muille lippukunnan aikuisten tukemisesta kiinnostuneille aikuisille. Pestijohtaja -koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa vastata lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten motivaatiosta, pestijärjestelmän käytöstä … Jatka artikkelin J-SP Ohjelma- ja Pestijohtajakoulutus lukemista