J-SP Sisuleiri Klippi´18

Kamera … Valmiina … Käy!

 

Tervetuloa Sisuleirille Lieksan Kylänlahteen!

Leirillä tutustutaan medioiden maailmaan: esiinnytään, kuvataan ja työstetään kuvattua sekä harjoitetaan kädentaitoja partiomaisen ohjelman lomassa – unohtamatta mukavaa yhdessä oloa uusien ja vanhojen partiokavereiden kanssa!

Sisuleirille ovat tervetulleita kaikki Järvi-Suomen Partiolaisten sisupartiolaiset johtajineen, avustajineen ja huoltajineen. Leirille ovat tervetulleita myös tulevat partiolaiset ja partiosta kiinnostuneet. Vinkkaa siis leiristä sisukaverillesi tai kutsu hänet mukaasi leirille!

Leiri järjestetään Lieksan kristillisellä opistolla Kylänlahdessa 5.- 7.10.2018. Leiri alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 15.

Leirimaksut ovat 35€/partiolainen, 40€/ei-vielä-partiolainen, 20€/huoltaja. Leiriläisten henkilökohtaiset avustajat osallistuvat leirille ilmaiseksi. Leirimaksu sisältää ohjelman, majoituksen, ruokailut ja meno-paluu-kuljetuksen reitillä Jyväskylä-Kuopio-Lieksa. Leirimaksu laskutetaan lippukunnittain. Partion jäsenmaksu 2018 tulee olla maksettuna ennen leiriä. Uudet sisupartiolaiset tulee syöttää Kuksaan ennen ilmoittautumista. Ei-vielä-partiolaisten osallistumismaksu on 40€.

Leirille ilmoittaudutaan 20.9. mennessä Kuksaan https://kuksaan.fi/21633 tai lippukuntaan omalle johtajallesi

Leiriläisille lähetetään leirikirje ennen leirin alkua. Kirjeestä löydät muun muassa varusteluettelon ja ajo-ohjeet.

 

Leirin johtajina ovat Merja Vartiainen ja Kaarina Kekkonen Pielisen Partiolaisista. Lisätietoja leiristä saa Merjalta puh. 050 527 4047, merjaellen@gmail.com .

 

Osallistumislomake ja mainos ryhmänohjajien käyttöön:

KLIPPI

Ilmoittautumislinkki:

Linkki

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2018

 

 

J-SP Klippi’18 sisuleiri – AJANKOHTA MUUTTUNUT, UUSI AIKA 5.-7.10.!

Huom!! Klippi´18 Sisuleirin ajankohta on muutettu päällekkäisen sisutapahtuman vuoksi. Katso leirin tiedot oikeasta ajankohdasta 5.-7.10.!

KLIPPI’18

Kamera … Valmiina … Käy!

Tervetuloa Sisuleirille Lieksan Kylänlahteen!

Leirillä tutustutaan medioiden maailmaan: esiinnytään, kuvataan ja työstetään kuvattua sekä harjoitetaan kädentaitoja partiomaisen ohjelman lomassa – unohtamatta mukavaa yhdessä oloa uusien ja vanhojen partiokavereiden kanssa!

Sisuleirille ovat tervetulleita kaikki Järvi-Suomen Partiolaisten sisupartiolaiset johtajineen ja avustajineen.

Leiri järjestetään Lieksan kristillisellä opistolla Kylänlahdessa 5.- 7.10.2018. Leiri alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 15.

Katso lisää leiritietoja oikeasta tapahtumapäivästä klikkaamalla tästä!

Sisuleiri Klippi´18 ajankohta siirtynyt

Päällekkäisten sisutapahtumien vuoksi Sisuleiri Klippi´18 ajankohtaa siirrettiin kuukaudella eteenpäin.

Sisuleirille Lieksan Kylänlahteen ovat tervetulleita kaikki Järvi-Suomen Partiolaisten sisupartiolaiset johtajineen, avustajineen ja huoltajineen. Leirille ovat tervetulleita myös tulevat partiolaiset ja partiosta kiinnostuneet. Vinkkaa siis leiristä sisukaverillesi tai kutsu hänet mukaasi leirille!
Leirillä tutustutaan medioiden maailmaan: esiinnytään, kuvataan ja työstetään kuvattua sekä harjoitetaan kädentaitoja partiomaisen ohjelman lomassa – unohtamatta mukavaa yhdessä oloa uusien ja vanhojen partiokavereiden kanssa!
Leirihintaan sisältyy myös kuljetus reitillä Jyväskylä-Kuopio-Lieksa!
Ilmoittautumiset viimeistään 20.9.

Katso tarkemmat tiedot tapahtumasivulta!

Repusta eväitä sisupartioon

Maaliskuun lippukuntapäivä Kolinasta ja sisujohtajapäiviltä mukaani Lieksaan lähti Sisureppu. Repusta löytyy valtaisasti eväitä sisupartiontiin tutustumiseen, virikkeitä toiminnan suunnitteluun sekä iso sylillinen vinkkejä koloiltoihin – niin sisuille kuin muillekin ryhmille.

Sisurepun sisältöä on ihmetelty yhdessä Pielisen Partiolaisten johtajistossa ja ryhmissä. Oma sisulaumamme Sisupuput on nyt toiminut jo toista vuotta, mutta uutta tulee meille johtajille koko ajan. Repun ehdoton etu onkin sen monipuolisuus: eväitä löytyy niin sisupartioon tutustumiseen ja toimintaa käynnisteleville kuin myös sisupartioinnissa jo mukana oleville. Sisupupujen kanssa olemme pelanneet kuulomuistipeliä, tunnistaneet tuoksuja pusseista, tutustuneet kuvakerrontaan ja leikkineet repun ohjelmavinkeillä.

Huhtikuussa sisurepun vinkkejä testattiin lippukuntaleirillä; viestien tiimellyksessä pukeuduttiin ylisuuriin sadetakkeihin ja tehtiin matkaa muulasit silmillä. Samalla reppulainasta kerrottiin leiriläisille.

Toukokuussa sisurepusta etsittiin eväitä partiotoiminnan esittelyyn alakoulun kevätriehassa ja yläkoulun harrastusten pajapäivässä. Repusta löytyikin monta hyvää vinkkiä samoajillemme partion esittelypisteisiin.

Kesä-heinäkuun vaihteessa sisureppu käy alueleiri Sos’18:lla ja palautuu sieltä vielä Lieksaan uusien johtajiemme tutkittavaksi. Monta vinkkiä rikkaampina luovutamme repun eteenpäin. Kenen nimen kirjoitamme repun reissuvihkoon seuraavaksi?

Merja Vartiainen Pielisen Partiolaiset

Monen niksin sisureppu!

Järvi-Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa -hankkeessa innostetaan lippukuntia ottamaan toimintaan mukaan myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria ja perustamaan uusia sisuryhmiä.
Sisupartiotoiminta on erityistä tukea tarvitseville partiolaisille kohdennettua toimintaa, jonka tavoitteena on tarjota samaa laadukasta partiotoimintaa myös heille, jotka tarvitsevat erityistä tukea, kuten apuvälineitä tai kommunikaation tukea, esimerkiksi vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden vuoksi. 

Sisureppu on yksi konkreettinen keino, jolla Järvi-Suomen Partiolaisissa on haluttu lisätä tietoutta sisupartiotoiminnasta.
Reppu on monin tavoin sisupartiotoimintaan perehdyttävä kokonaisuus. Se sisältää niin erilaisia toimintavinkkejä ja materiaalia näiden toteuttamiseen kuin myös tietoa, ohjeistusta ja kirjallisuutta, joiden avulla on helppo tutustua esim. erilaisiin toimintakyvyn rajoitteisiin tai vuorovaikutuksen apuvälineisiin.
Ideoita on kerätty helppokäyttöisiksi ja sovellettaviksi toimintakokonaisuuksiksi. Sisureppua voi hyödyntää yksittäisen koloillan suunnittelussa.
Reppu on tarkoitettu hyödynnettäväksi myös koulutuksissa sekä partiotoiminnan esittelyssä myös partion ulkopuolisille.
Tilaa reppu lähimmältä partiotoimistoilta tutustumiskäynnille lippukuntaasi!

Sisua sisutoimintaan

Vuonna 2016 Partio oli yksi Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohteista, ja osa keräyksen tuotoista ohjattiin Suomen Partiolaisille syrjäytymisen ehkäisyyn. Näillä tuotoilla on toteutettu 100 uutta tapaa -projekti, jonka tavoitteena on madaltaa partion harrastamisen kynnystä. Projektiin liittyviä hankkeita on käynnissä ympäri Suomen, ja Järvi-Suomessa hankkeen keskiössä ovat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret – partiotermein sisupartiolaiset.

Sisut

Sisupartiotoiminnalla halutaan tarjota samaa tuttua ja laadukasta partiotoimintaa myös niille, jotka tarvitsevat siihen esimerkiksi joitain erityisiä apuvälineitä tai kommunikaation tukea. Järvi-Suomen hankkeen tavoitteena on, että sisupartiotoiminta muodostuisi osaksi yhä useamman partiolippukunnan normaalia toimintaa – eli toisin sanoen, että yhä useamman lippukunnan toimintaan pääsisivät mukaan myös ne lapset ja nuoret, joilla on tarvetta erityiselle tuelle. Partion toimintaperiaatteiden – avoimuuden ja yhdenvertaisuuden – mukaista olisi, että aktiivinen osallisuus olisi mahdollista kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Lippukunnasta riippuen sisupartiotoiminta voi tarkoittaa eri asioita: ryhmissä voi olla mukana yksittäisiä sisupartiolaisia tai lippukunnassa voi olla sisuryhmä tai useampiakin. Lippukunnat voivat myös järjestää sisupartiotoimintaa yhteistyössä jonkin toisen lippukunnan, oppilaitoksen tai asuntolan kanssa.

Hankkeen alkuvaiheessa selvitimme sisutoiminnan kattavuutta Järvi-Suomessa lippukuntiin lähetetyn kyselyn avulla. Kysyimme myös onko lippukunnissa kiinnostusta aloittaa uutta sisutoimintaa, ja 44% vastanneista lippukunnista vastasi tähän kyllä. Suurin osa kyllä-vastanneista jatkoi toteamalla, että olisi mukava tarjota toimintaa, jos johtajia olisi. Ei-vastanneet puolestaan perustelivat vastaustaan pääosin sillä, että toimintaa ei voida aloittaa, koska siihen ei ole vetäjiä. Käytännössä partion harrastamisen kynnys siis sisupartionkin kohdalla liittyy paljon siihen, ettei ryhmille löydy vetäjiä – ja sisupartioryhmissä vetäjiä yleensä vielä tarvitaan suhteessa hieman enemmän.

Toisaalta niillä lippukunnilla, joissa sisupartiotoimintaa on, on monenlaisia verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Mikäli siis lippukunnastanne löytyy yksikin sisutoiminnasta kiinnostunut johtaja, kannustaisimme olemaan yhteydessä piiriin ja hankkeeseen, jotta voimme parhaamme mukaan tukea mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja apukäsien löytämisessä. Tukea sisutoimintaan saattaa löytyä esimerkiksi kaupungin, seurakunnan tai eri oppilaitosten kautta. Osalla sisupartiolaisista voi olla oikeus henkilökohtaiseen avustajaan, joka avustaa häntä myös partiotoiminnassa. Apua voi löytyä myös paikkakunnalla asuvista opiskelijoista – sisupartiossa ryhmänohjaajana toimimisesta voi olla mahdollista saada myös opintopisteitä. Myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmista tai muista läheisistä voi löytyä apukäsiä toimintaan tai apua näiden etsimiseen – varsinkin, jos paikkakunnalla on ennestään vain vähän harrastusmahdollisuuksia erityistä tukea tarvitseville.

Osana piirin suurviikonloppua, Kolinaa, järjestetään myös piirin sisujohtajapäivät. Nämä päivät ovat kaikille sisutoiminnasta kiinnostuneille, ei vain ryhmiä jo vetäville. Tule kuulemaan kokemuksia ja verkostoitumaan! Lisäksi osana lippukuntapäiviä on Sisutoiminnan ABC-työpaja, jossa tarjotaan välineitä sisutoiminnan käynnistämiseen lippukunnassa. Jos sisuryhmän perustaminen kuulostaa liian haastavalta, madalla kynnystä, ja mieti, miten saisitte yhden sisupartiolaisen mukaan lippukunnan toimintaan. Ja mieti, kuinka monta uutta sisupartiolaista saamme mukaan toimintaan, jos kaikki muutkin Järvi-Suomen n. 140 lippukunnasta toimivat samoin.

 

Maija Örnmark

Sisujaoston/hankeryhmän jäsen